bellen
Contact
Onderhandelen Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Onderhandelenonderhandelen

Competentiegebied: Communicatie
Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Definitie
Het effectief communiceren in onderhandelingssituaties, leidend tot overeenstemming en acceptatie bij beide partijen.

Samenhang
In deze competentie komt een aantal verschillende gedragsaspecten samen die als aparte competenties beschreven zijn, namelijk: overtuigingskracht, sensitiviteit, probleemanalyse, luisteren en durven. Ook is er een relatie met vasthoudendheid, mondelinge communicatie, flexibel gedrag en besluitvaardigheid. Onderhandelen verwijst meer naar een bepaalde context, dan naar een duidelijk te onderscheiden soort gedrag. Effectief onderhandelen bestaat uit een aantal verschillende soorten gedragingen.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Weet goede voorstellen te formuleren die wederzijdse belangen realiseren.
Negatief: Onderzoekt wensen en behoeften niet. Realiseert eigen doelstellingen niet en toont zich star bij het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Uit gemakkelijk de eigen meningen en raakt bij tegengas niet gauw van zijn stuk.
Negatief: Is gereserveerd om zijn meningen te uiten en bindt bij tegengas gemakkelijk in.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Onderhandelen
Coachen op Onderhandelen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op