bellen
Contact
Flexibiliteit Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Flexibiliteit

Competentiegebied: Persoonlijke effectiviteit
Dit competentiegebied omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door het individuele talent van mensen.

Definitie
Zich kunnen aanpassen aan veranderingen, en het kunnen aanpassen van de eigen gedragsstijl om een gesteld doel te bereiken.

Samenhang
Er is een relatie met de competenties leidinggeven, coachen, onderhandelen en overtuigingskracht. Te weinig flexibel gedrag heeft een negatieve uitwerking op deze competenties.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Weet de balans te vinden tussen meegaan in andere zienswijze en vasthouden aan bestaande ideeën of werkwijzen, is in staat tot het bijstellen van een ingeslagen weg.
Negatief: Waait met alle winden mee of houdt halsstarrig vast aan bekende werkwijzen.

Normindicatie: Persoonlijke effectiviteit 
Positief: Wisselt graag nieuwe ervaringen uit met anderen.
Negatief: Blijft graag bij het vertrouwde en gaat daarover niet de discussie aan.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Flexibel Gedrag
Coachen op Flexibel Gedrag

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op