bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Onderhandelen

Competentielijst - Onderhandelen

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

onderhandelen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Onderhandelen

  • Beschrijf een recente situatie waarin u moeite had met onderhandelen. Wat gebeurde er? Wat belemmerde u? Wat was het resultaat?
  • Kunt u een situatie schetsen waarin de onderhandelingen soepel verliepen? Wat gebeurde er? Wat deed u?
  • Beschrijf de gemeenschappelijke doelen van een recente onderhandelingssituatie.
  • Welke informatie heeft u graag voordat u een onderhandelingssituatie ingaat? Waarom juist deze informatie en hoe komt u aan de informatie?
  • Kunt u een recent voorbeeld geven van een onderhandeling waarbij uw vooraf gestelde doelstelling afweek van het behaalde resultaat?
  • Kunt u de laatste keer beschrijven dat u dacht overeenstemming te hebben bereikt, maar dat uw onderhandelingspartner het eindresultaat achteraf toch niet accepteerde? Hoe kwam dit en hoe hebt u dit opgelost?
  • Hoe bepaalt u uw onderhandelruimte? Wanneer hebt u voor het laatst uw, vooraf bepaalde, onderhandelruimte overschreden? Hoe kwam dit? Welke gevolgen had dit?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Onderhandelen
Coachen op Onderhandelen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op