bellen
Contact

Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De grote verdienste van de Roos van Leary ligt in het feit dat de Roos laat zien dat gedrag beïnvloedbaar is en dat gedrag ander gedrag oproept. 

<<meer over de Roos van Leary>>

Roos van Leary model

Teamrollen Belbin

De teamrollen en het optimaal inzetten ervan, is essentieel voor een succesvolle samenwerking. De Teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. En de daaraan gekoppelde talenten en onlosmakelijk verbonden valkuilen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen van Belbin hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.

<<meer over de teamrollen van Belbin>>

vier keer 'B' model

Loopbaanankers Schein

Je loopbaananker is een combinatie van je talenten, (werk)waarden en behoeften. Het staat voor je werkelijke zelf. Als je weet wat je loopbaananker is, dan kun je bepalen wat voor soort werk en werkomgeving bij je past. Edgar H. Schein heeft reeds in 1978 onderzoek verricht naar loopbaanoriëntaties. Deze ankers bepalen primair of je het naar je zin hebt op je werk of juist minder. Verder hebben we de therorie van Schein aangevuld met de onderzoeken van Feldman en Bolino waardoor de ankers van Schein in drie dimensies zijn in te delen.

<<meer over de Loopbaanankers van Schein>>

loopbaan anker model

Beïnvloedingsprincipes Cialdini

 

Volgens de Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini heb je invloed op anderen met deze zeven beïnvloedingsprincipes. Deze worden ook wel de 7 overtuigende principes van Cialdini genoemd. Je versterkt je persoonlijke effectiviteit als je deze 7 beïnvloedingsprincipes kent en leert toepassen om zo meer invloed op anderen te krijgen en dus op het realiseren van je eigen doelen en ideeën. Elke dag word ook jij beïnvloed door anderen in je omgeving.Zo ontstaat er een wederzijdse beïnvloeding. De kwaliteit en effectiviteit van jou invloed bepaald uiteindelijk het resultaat van je werk.

<<meer over de beïnvloedingsprincipes van Cialdini>>

cialdini model 1

Situationeel leidinggeven Hersey en Blanchard

De theorie van Situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard is het meest bekende leiderschapsmodel. Dit model gaat over het motiveren en gemotiveerd houden van medewerkers. Als je als leidinggevende in staat bent om je stijl van leidinggeven aan te passen aan de behoefte van je medewerker dan zie je dat terug in de resultaten. Dit betekend dat je als leidinggevende flexibel moet kunnen zijn in je stijl van leidinggeven. Je bent effectiever als het je lukt om naast je persoonlijk of dominante stijl, per medewerker of situatie, een passende stijl te kiezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar oefening baart kunst.

<<meer over Situationeel Leidinggeven>>

SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN HERSEY EN BLANCHARD

Conflicthantering Thomas Kilmann

Zowel zakelijk als privé hebben we conflicten en eigenlijk gaan die de gehele dag door. Vanuit de theorie van conflicthantering spreken we al snel van een conflict. We hoeven geen grote weerstand of ruzie te hebben als we een conflict hebben. Ook bij een verschil van mening, belangen of ideeën spreken we al van een conflict. Hoe we vervolgens met dit conflict omgaan heeft alles te maken met je persoonlijkheid, je belang bij de relatie en de kwestie waar het om gaat. Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann hebben een model ontwikkeld wat inzicht geeft in de verschillende manieren / stijlen om met een conflict om te gaan. Benieuwd naar de verschillende stijlen? 

<<meer over conflicthantering Thomas Kilmann>>

conflicten hantering pijlen v3

Eisenhouwer model Timemanagement

We hebben het druk, drukker dan ooit. We kunnen het niet allemaal meer onthouden, maar gelukkig kunnen we gebruik maken van externe geheugens zoals onze agenda, een to-do-list, projectplanningen, takenlijsten in de mailbox, app-jes, automatische wekkers, geeltjes, etc, etc. Hulpmiddelen bij timemanagement. Soms gebruiken we meerder systemen tegelijkertijd waardoor die ook weer om voorrang vechten. Hoe houd je je hoofd boven water? Wat is nog prioriteit? Waar moet ik nee tegen zeggen? Mag het ook later? <<meer over het Eisenhouwer model>>

eisenhouwer model
competent model16x9 v3