bellen
Contact

Het beroepsregister Veiligheidskundigen, een kwaliteitskeurmerk over de hele breedte van het vak

Sinds 1 juli 2022 is er een nieuw certificeringsschema van kracht voor veiligheidskundigen die als kerndeskundige de RI&E beoordelen en erover adviseren. Daarnaast zet beroepsvereniging NVVK vol in op het Beroepsregister Veiligheidskundigen voor alle leden. De systemen bijten elkaar niet, maar vullen elkaar juist aan. Drie experts aan het woord.

lees verder »
nvvk2 v5

Ontwikkel op talent, niet op tekortkoming!

We kennen allemaal wel het gevoel van ‘alles aankunnen’, ‘het onder controle hebben’ en ‘goed in je vel zitten’. Voor de meeste van ons zijn deze momenten helaas maar van korte duur. De euforie en gevoel van onoverwinnelijkheid komt te voet en gaat te paard. Als we toch eens wisten hoe we die momenten konden rekken of langer konden laten duren. Of als we eens wisten welke factoren bepalend zijn voor dat goede gevoel. Wellicht zijn die factoren wel beïnvloedbaar?  

lees verder »
Ontwikkel op talent pablo 1

Waarom is het goed om niet te luisteren?

Mijn favoriete vraag aan het begin van een coachingsgesprek is "wat is er goed aan om dit gedrag te vertonen"? Bijvoorbeeld: waarom is het goed om niet goed te luisteren? Ik sprak vandaag met een klant die niet tegen langdradige verhalen kan. Dan begint ze lijstjes in haar hoofd te maken van wat ze nog allemaal moet doen en begint ze zich ondertussen te irriteren aan de hoeveelheid tijd die dit wel niet kost en dat ze die veel efficiënter had kunnen besteden. Deze gedachten leidt haar zo af dat ze amper nog iets mee krijgt van de inhoud. Ze knikt beleefd en zegt af en toe "Oh ja!", maar intussen is ze volledig afgehaakt.

lees verder »
pexels andrea piacquadio 3779448 v2

Crowd learning

Crowd Learning beschrijft het proces van het leren van de expertise en de meningen van anderen, gedeeld via online sociale ruimtes, websites en activiteiten. Deze vorm van leren is vaak informeel en spontaan, maar kan ook heel bewust en gefaciliteerd plaatsvinden.

In dit model kan vrijwel iedereen een leraar of een bron van kennis zijn. Het leren gebeurt flexibel en spontaan en kan worden aangedreven door specifieke doelen en uitdagingen. Deze doelen hebben wel altijd een directe en contextuele relevantie voor de deelnemer. Dit is een voorwaarde om iets bij te kunnen dragen. Het legt de verantwoordelijkheid en de motivatie bij de individuele deelnemer om input te leveren en te leren van anderen.

lees verder »
2F0F6B2E CC22 4FAE 96D9 2F1389877B6D

Minder dan 10% van de medewerkers is echt betrokken!

Als ik de voorspelling zie en de stemming tijdens de vele nieuwjaarsborrels goed interpreteer, staan de lichten weer op groen? Als zoveel mensen roepen dat het beter gaat dan zal het wel zo zijn. We hebben het ergste achter de rug en het wordt weer tijd om vooruit te kijken en te denken aan groei en investeren. Maar wat hebben de afgelopen jaren van bezuinigen, krimp, afvloeiing en veranderingen gedaan met de verhouding tussen de organisatie en haar medewerkers? Niet veel goeds vrees ik. En dat wordt nog eens bevestigd door het onderzoeksinstituut Gallup. Motivatie van medewerkers is wereldwijd een probleem, zeker de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen. Nederland loopt zelfs nog wat achter op de rest van de ontwikkelde landen.

lees verder »
web green screen v2