bellen
Contact
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegebied: Communicatie

Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Competentie Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Schrijft begrijpelijk en correct Nederlands; stemt schrijfstijl af op beoogde doel of doelgroep.

Definitie Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Als je in staat bent om jezelf op papier duidelijk uit te drukken, als het je gemakkelijk afgaat om je gedachten in grammaticaal correct Nederlands op schrift te zetten, als je je schrijfstijl weet af te stemmen op je lezers, als je een logische lijn in je stukken weet aan te brengen,
als je er aardigheid in hebt boeiend en ‘to the point’ te formuleren, dan beschik je over de competentie schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is redelijk te ontwikkelen als iemand zich kan verplaatsen in de belevingswereld van de lezer.

Off-the-Job: door middel van groeps- en individuele trainingen: het oefenen van vraagtechnieken.
On-the-Job: door middel van actieve coaching door een mentor

Trainingsadvies: Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Er is een breed aanbod aan trainingen op het gebied van schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid op alle niveaus:

- individuele begeleiding;
- coaching;
- inzicht.

Gerelateerde competenties zijn:


Meer over competentiemanagement:

Competentieworkshops en trainingen
EHRM: online talentmanagement

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op