bellen
Contact
Besluitvaardigheid Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Besluitvaardigheid

Competentiegebied: Analyse en besluitvorming
Het competentiegebied analyse en besluitvorming omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten

Definitie besluitvaardigheid
Het doorhakken van knopen, ook als niet alle informatie voorhanden is of de gevolgen van een beslissing niet volledig duidelijk zijn.

Samenhang
Een lage score op besluitvaardigheid kan samengaan met een lage score op durf of initiatief en het streven naar perfectie. De kwaliteit van het besluit wijst naar de competentie oordeelsvorming.

Normindicatie: gedrag
Positief: Neemt in overzichtelijke en/of diffuse situaties een onomwonden standpunt in en kiest een weg. Laat zich niet ringeloren door eindeloze nuanceringen en hardnekkige onduidelijkheden. Maakt keuzes, ook als bepaalde factoren onvoldoende helder zijn en waarschijnlijk zullen blijven. Calculeert dergelijke risico’s bewust in.
Negatief: Neemt geen beslissingen of stelt eindeloos uit. Spreekt geen oordelen uit, onderneemt geen acties. Laat zaken op hun beloop. Is afwachtend en aarzelend. Komt terug op genomen besluiten. Alles moet glashelder zijn en iedere onzekerheid moet zijn geëlimineerd, alvorens een besluit wordt genomen.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Kiest doorgaans snel uit veel opties en communiceert dat ook gemakkelijk.
Negatief: Blijft vaak aarzelen tussen enkele opties en spreekt zich daar niet gemakkelijk over uit.


Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Besluitvaardigheid
Coachen op Besluitvaardigheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op