bellen
Contact
Durf Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Durfdurf

Competentiegebied: Persoonlijke effectiviteit
Dit competentiegebied omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door het individuele talent van mensen.

Definitie
Het aangaan van risico's om een bepaald voordeel te behalen.

Samenhang
Durf heeft een relatie met resultaatgerichtheid.

Normindicaties: Gedrag
Positief: Pakt lastige situaties aan en steekt zijn nek uit ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie in de organisatie.
Negatief: Gaat lastige situaties en risico’s uit de weg en laat zich leiden door angst voor mogelijke nadelige gevolgen.

Normindicatie: Persoonlijke effectiviteit 
Positief: zoekt uitdagingen, heeft een hang naar het nieuwe en onbekende.
Negatief: is gericht op het bekende, het veilige, heeft angst voor kritiek van anderen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Durf
Coachen op Durf

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op