bellen
Contact
Luisteren Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Luisterenluisteren

Competentiegebied: Communicatie
Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Definitie
Het oppikken van belangrijke boodschappen uit mondelinge communicatie en het ingaan op reacties.

Samenhang
Een lage score op luisteren gaat veelal samen met een lage score op probleemanalyse, sensitiviteit en mondelinge presentatie. Slecht luisteren kan bijvoorbeeld leiden tot een gebrekkige probleemanalyse en mondelinge presentatie. Ook te weinig sensitiviteit gaat vaak samen met slecht luisteren: hier ligt een relatie met leidinggeven, ontwikkelen van medewerkers, impact en samenwerken.
Bij veel competenties die zwak ontwikkeld zijn is het verstandig om na te gaan of slecht luisteren hier de oorzaak van is.

Normindicaties: Gedrag
Positief: Pikt belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Vraagt op juiste wijze door. Bij een gedachtewisseling blijkt gaandeweg uit de reacties dat er aandacht besteed wordt aan de boodschap en dat deze goed wordt begrepen.
Negatief: Distilleert geen (belangrijke) informatie uit mondelinge mededelingen. Vraagt niet door of doet dit op onjuiste wijze. Uit reacties blijkt dat er niets is overgebleven van wat is verteld.

Persoonlijkheid
Positief: Zoekt de overeenstemming en is niet gauw van zijn stuk gebracht.
Negatief: Bewaakt het eigen gelijk en kan niet goed tegen inbreuken daarop.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Luisteren
Coachen op Luisteren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op