bellen
Contact
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegebied: Communicatie

Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Competentie Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken.

Definitie Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Als je klare taal kunt spreken, als je makkelijk uit je woorden komt, als
je je gedachten op een heldere en begrijpelijke manier onder woorden kunt brengen, als je goed Nederlands gebruikt, als je doorgaans niet hoeft te zoeken naar woorden, als je je toevlucht niet hoeft te nemen tot vakjargon maar ‘gewone’ taal kunt gebruiken, dan zegt dat in jouw geval iets over de competentie mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Het ontwikkelen van mondelinge uitdrukkingsvaardigheid vereist intensieve en individuele begeleiding. Met name het afleren van het gebruik van ingewikkelde zinnen, het vermijden van vaktaal en jargon en het verbeteren van de opbouw van een redenering is lastig. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is enigszins te ontwikkelen.

Off-the-Job: door middel van groeps- en individuele trainingen: het oefenen van vraagtechnieken.
On-the-Job: door middel van actieve coaching door een mentor

Trainingsadvies: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Er is een breed aanbod aan trainingen op het gebied van mondelinge uitdrukkingsvaardigheid op alle niveaus:

- individuele begeleiding;
- inzicht.

Gerelateerde competenties zijn:


Meer over competentiemanagement:

Competentieworkshops en trainingen
EHRM: online talentmanagement

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op