bellen
Contact
Probleemanalyse Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Probleemanalyse en probleemoplossend vermogen

Competentiegebied: Analyse en besluitvorming

Het competentiegebied analyse en besluitvorming omvat de competenties die betrekking hebben op het gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten.

Definitie probleemanalyse
Het ontleden van problemen in onderdelen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken hierin en het onderkennen van mogelijke oorzaken hiervan.

Samenhang
Er is een samenhang met competenties die betrekking hebben op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens (oordeelsvorming), het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en besluitvaardigheid. Een lage score op probleemanalyse kan samengaan met een lage score op luisteren.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Weet altijd (complexe) vraagstukken uiteen te rafelen en te herleiden tot duidelijke (met elkaar samenhangende) aspecten waardoor inzicht in het probleem ontstaat.
Negatief: Is niet in staat om kop of staart aan een vraagstuk te onderkennen, en mist daardoor altijd de essentie van een probleem.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Onderzoekt graag nieuwe en complexe ideeën en plannen.
Negatief: Blijft graag bij overzichtelijke en bekende werkwijzen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Probleemanalyse
Coachen op Probleemanalyse

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op