bellen
Contact
Sensitiviteit Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Sensitiviteit

Competentiegebied: Communicatie
Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Definitie
Het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen en hiermee rekening houden, alsook het onderkennen van de invloed van het eigen gedrag op anderen.

Samenhang
Er zijn relaties met de competenties luisteren, klantgerichtheid en flexibel gedrag. Weinig sensitiviteit gaat vaak samen met onvoldoende luisteren en weinig klantgerichtheid. Iemand die sensitief is, heeft in gesprekken en onderhandelingen meestal meer kans op succes. Daarnaast geeft hij blijk van meer sensitiviteit naarmate hij zich flexibeler opstelt en zijn stijl om een doel te bereiken aanpast aan de behoeften van anderen.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Staat open voor gevoelens en behoeften van anderen. Realiseert zich dat bepaald gedrag bepaalde reacties en gevoelens bij mensen zal oproepen en houdt hier bewust rekening mee.
Negatief: Heeft absoluut niet in de gaten wat anderen beweegt en bezighoudt en is (soms) daarin ook niet geïnteresseerd. Begrijpt niet dat gedrag van anderen ten opzichte van de betrokkene zelf iets te maken zou kunnen hebben met het eigen gedrag.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Is sterk op het belang van anderen gericht en vindt veranderingen en complexiteit prettig.
Negatief: bewaakt zorgvuldig het eigen belang en blijft binnen de eigen vertrouwde context.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Sensitiviteit
Coachen op Sensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op