bellen
Contact
Overtuigingskracht Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Overtuigingskrachtovertuigingskracht

Competentiegebied: Communicatie
Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Definitie
Het vermogen om anderen mee te krijgen voor een bepaalde mening of gedrag, door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.

Samenhang
Er ligt een relatie met flexibel gedrag en sensitiviteit; een (te) hoge score op overtuigingskracht gaat vaak samen met een lage score op sensitiviteit en flexibel gedrag.

Normindicaties: Gedrag
Positief: Maakt met goede argumenten bepaalde standpunten of meningen aannemelijk. Krijgt daardoor anderen zover deze standpunten of meningen over te nemen.
Negatief: Kan standpunten of meningen niet aannemelijk maken. Kan hierdoor of afhaken of vervallen in starheid.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Deelt graag en vaak met anderen wat hij als voordelen ziet.
Negatief: Houdt zijn opvattingen over voor- en nadelen doorgaans voor zich.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Training effectief beïnvloeden
Coachen op Overtuigingskracht

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op