bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Verkort assessment (1/2 dag)

 

Opzet verkort assessment: verkort assessment vierkantjes v2

- Intakegesprek

- Tests

 • De motivatietest (online)
 • De persoonlijkheidstest (online)
 • De capaciteiten test (tijdens assessment)

- Gestructureerd competentie interview

 • Criteriumgericht interview
 • Conclusies
 • Advies door de assessor

- Conclusies en advies door de assessor

- Uitgebreide rapportage

 

Verkort assessment:

Om de functiegeschiktheid te bepalen heb je niet altijd behoefte aan een uitgebreid psychologisch rapport, maar wil je gewoon meer houvast voordat je met een kandidaat een vervolggesprek aangaat. In die gevallen is een verkort onderzoek een zinvolle optie. Er wordt aangegeven hoe een kandidaat vanuit zijn capaciteiten en persoonlijkheid met de betreffende functie en met zijn werk in het algemeen zal omgaan. Ook kan worden beschreven voor welke competenties positieve dan wel negatieve indicaties zijn gevonden. Het verkort onderzoek biedt je een goede basis om met de medewerker in gesprek te gaan over ontwikkeling, geschiktheid en carrière.

Naast het maken van de tests neemt het onderzoek zelf een halve dag in beslag (ca. 3,5 uur). Na afloop worden de resultaten teruggekoppeld aan de kandidaat en (na diens akkoord) aan de opdrachtgever.

 

Kosten:

klik op tarieven.

 

Onderdelen van het Verkort assessment:

 

Intake

Kennismaken en het doel van het assessment bepalen.

 

Tests

 • Drijfverentest

In deze test testen we de drijfveren van de kandidaat in relatie tot het werk. De centrale vraag is welke drijfveren een dominante rol spelen in de werkmotivatie. Deze vragenlijst bestaat uit een rangordebeoordeling met verschillende stellingen. Hierbij wordt de kandidaat niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar wordt gekeken naar welk type het sterkst aanwezig is.

 

 • Persoonlijkheidstest:

Bij het persoonlijkheidonderzoek scoren we de kandidaat op systematische, controleerbare wijze op karaktereigenschappen, door het toeschrijven van gedrag door de kandidaat. Dit gedrag is in de vragenlijst gekoppeld aan eigenschappen (stabiliteit, altruïsme, consciëntieusheid, extraversie, openheid voor ervaringen). Deze zijn in onze test vertaalt naar Invloed, Sociabiliteit, Gedrevenheid, Structuur en Stabiliteit. Ook nu worden de scores afgezet tegen vergelijkbare groep mensen. De kandidaat vult de persoonlijkheidsvragenlijst in. In de deze vragenlijst geeft de kandidaat een rangordebeoordeling aan verschillende stellingen. Dit word niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar er wordt gekeken welk type het sterkst aanwezig is.

 

 • Competentierapportage

De drijfverentest en persoonlijkheidstest geven een rapportage op competentieniveau. Bij competenties zien we een combinatie van collectieve en individuele kennis, vaardigheden, eigenschappen en motivatie waarmee iemand in staat is een bijdrage te leveren aan de resultaten van de doelfunctie. 

 

 • Capaciteitentest

Tijdens het verkorte assessment maakt de kandidaat een aantal capaciteiten- of intelligentie(sub)tests. Intelligentie is een verzameling van specifieke vermogens, die niet noodzakelijkerwijs iets met elkaar te maken hoeven te hebben. We kijken alleen naar voor de functie relevante onderdelen van de intelligentie. De testresultaat wordt afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbare groep mensen. Alleen dan kunnen we wat zeggen over de betekenis van de individuele score. Meestal geldt bij een capaciteitentest ‘hoe hoger, hoe beter’.

 

 • Gestructureerd competentie interview

Een competentiegericht interview maakt integraal deel uit van ons assessment center. In dat interview worden de vooropgestelde competenties op een gestructureerde en gedragsgerichte manier bevraagd. Tijdens het gesprek wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de ervaring, de motivatie en ambities.

 

 • Gesprek met de assesor

In het gesprek met de assessor worden gedrags- en situatiegerichte vragen gesteld. Hiermee wordt het beeld dat geschept wordt doormiddel van de tests en vragenlijsten aangescherpt en kan de kandidaat zelf krachten en aandachtspunten aangeven. Aan het einde van het assessment wordt gevraagd wat ideeën en bevindingen over de assessment center dag zijn. De kandidaat geeft hier een zelfreflectie op de eigen prestaties. De kandidaat kan geconfronteerd worden met gedrag en prestaties die hij/zij tijdens het assessment heeft laten zien en er wordt feedback gegeven op de testresultaten.

 

 • Uitgebreide rapportage

De assessor schrijft een uitgebreide rapportage. Daarin worden de testresultaten verwerkt en worden de conclusies en het advies weergegeven. 

 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Wij wensen u veel succes op het assessment!

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op