REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Verkort assessment onderzoek

Soms is er geen behoefte aan een uitgebreid psychologisch rapport, maar wilt u gewoon meer houvast voordat u met een kandidaat een vervolggesprek aangaat. In die gevallen is een verkort onderzoek een zinvolle optie. Deze bestaat uit een gestructureerd interview en de afname van een aantal capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten door een assessor.

Er wordt aangegeven hoe een kandidaat vanuit zijn capaciteiten en persoonlijkheid met de betreffende functie en met zijn werk in het algemeen zal omgaan. Ook kan worden beschreven voor welke competenties positieve dan wel negatieve indicaties zijn gevonden.

Het onderzoek zelf neemt een halve dag in beslag. Aan het einde van de dag worden de resultaten teruggekoppeld aan de kandidaat en (na diens akkoord) aan de opdrachtgever.

Het verkort onderzoek biedt u een goede basis om nader met de medewerker in gesprek te gaan of ontwikkeling, geschiktheid en carrière.

Kosten: klik op tarieven.

-----------------------------------------------------------------------------------

Onderdelen van het Verkort onderzoek:

  • Gestructureerd competentie interview

Een competentiegericht interview maakt integraal deel uit van ons assessment center. In dat interview worden de vooropgestelde competenties op een gestructureerde en gedragsgerichte manier bevraagd. Tijdens het gesprek wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de ervaring, de motivatie en ambities.

  • Capaciteitentests

Tijdens het verkorte assessment maakt de kandidaat een aantal capaciteiten- of intelligentie(sub)tests. Intelligentie is een verzameling van specifieke vermogens, die niet noodzakelijkerwijs iets met elkaar
te maken hoeven te hebben. We kijken alleen naar voor de functie relevante onderdelen van de intelligentie. De testresultaat wordt afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbare groep mensen. Alleen dan kunnen we wat zeggen over de betekenis van de individuele score. Meestal geldt bij een capaciteitentest ‘hoe hoger, hoe beter’.

  • Persoonlijkheidsvragenlijsten

Bij het persoonlijkheidonderzoek scoren we de kandidaat op systematische, controleerbare wijze op karaktereigenschappen, door het toeschrijven van gedrag door de kandidaat. Dit gedrag is in de eerste vragenlijst gekoppeld aan eigenschappen (stabiliteit, altruïsme, consciëntieusheid, extraversie, openheid voor ervaringen). Ook nu worden de scores afgezet tegen vergelijkbare groep mensen.

Anders dan bij competenties zien we een combinatie van collectieve en individuele kennis, vaardigheden, eigenschappen en motivatie waarmee iemand in staat is een bijdrage te leveren aan de resultaten van vandaag en de veranderingen van morgen.

De capaciteitentest meet de relatieve voorkeur voor verschillende
soorten gedrag.

Daarnaast vult de kandidaat een persoonlijkheidsvragenlijst. In de deze vragenlijst geeft de kandidaat een rangordebeoordeling aan verschillende stellingen. Dit word niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar er wordt gekeken welk type het sterkst aanwezig is.

  • Gesprek met de assesor

In het gesprek met de assessor worden gedrags- en situatiegerichte vragen gesteld. Hiermee wordt het beeld dat geschept wordt doormiddel van de tests en vragenlijsten aangescherpt en kan de kandidaat zelf krachten en aandachtspunten aangeven. Aan het einde van het assessment wordt gevraagd wat ideeën en bevindingen over de assessment center dag zijn. De kandidaat geeft hier een zelfreflectie op de eigen prestaties. De kandidaat kan geconfronteerd worden met gedrag en prestaties die hij/zij tijdens het assessment heeft laten zien en er wordt feedback gegeven op de testresultaten.

  • Het rapport

De assessor schrijft een assessment rapport. Daarin worden de testresultaten verwerkt en worden de conclusies en het advies weergegeven. Zowel de opdrachtgever als de kandidaat krijgen een exemplaar van dit rapport, tenzij de kandidaat daar bezwaar tegen heeft.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Wij wensen u veel succes op het assessment!

printen

Neem direct contact met ons op