bellen
Contact
Presenteren Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Presenterenpresenteren

Competentiegebied: Communicatie
Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Definitie: Presenteren
Het helder presenteren van ideeën en feiten, gebruik makend van terzake doende middelen. Presentatie afstemmen op de behoeften van het publiek.

Samenhang
Voor het verbale gedeelte van deze competentie, het uitspreken van de presentatie, kan worden verwezen naar de competentie mondelinge communicatie.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Weet een groep mensen te boeien bij het overdragen van informatie. Doet dit gestructureerd, levendig, helder. Het gebruik van middelen (sheets, flip-over, power-point, etc.) ondersteunt het verhaal. Luisteraars volgen het verhaal met gemak.
Negatief: Geen rode draad. Te snel. Te langzaam. Wollig, Middelen ondersteunen het verhaal niet of leiden de aandacht af. Niet te verstaan. Over het geheel genomen niet te volgen.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Let actief op wat anderen beweegt.
Negatief: Blijft geconcentreerd het eigen perspectief bewaken.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Presenteren
Coachen op Presenteren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op