Impact

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Impact

Competentiegebied: Communicatie
Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Definitie
Het maken en vasthouden van een professionele en stevige indruk, die het nastreven van doelen vergemakkelijkt.

Samenhang
Er is een samenhang met mondelinge communicatie en mondelinge presentatie, onafhankelijkheid, durfluisteren en sensitiviteit.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Roept met een (subtiel) samenspel van uiterlijk en (ontspannen) houding een aangenaam beeld op. Ondersteunt dit beeld en bouwt het beeld verder uit met onder meer een sterke mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Trekt op een ongedwongen manier de aandacht. (Handhaving van dit beeld hangt af van diverse andere competenties in deze lijst en uiteraard de competentie van de betrokkene)
Negatief: Is onhandig, verlegen, onwellevend, let niet op, etc. Creëert ergernis of maakt helemaal geen indruk. Heeft geen besef van welke indruk door zichzelf wordt gewekt en/of vindt dat niet belangrijk.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Komt nadrukkelijk en met kracht voor de eigen mening op.
Negatief: Is terughoudend om de eigen mening duidelijk en met kracht te poneren.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Impact
Coachen op Impact

printen