bellen
Contact

Competentieniveaus Onderhandelen

Competentielijst - Onderhandelen

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Onderhandelen

onderhandelen

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Onderhandelen

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Geeft eigen doelstellingen en belangen aan.
 • Bereid zijn eigen standpunten en argumenten voor.
 • Is zich bewust van eigen onderhandelstijl.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Houdt een betoog waarin de logica en relevantie van argumenten waarneembaar is.
 • Verdiept zich in de standpunten en argumenten van anderen.
 • Beheerst zijn eigen onderhandelstijl.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Houdt gestructureerd betoog met logische en relevante argumenten op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid.
 • Zoekt door eigen argumentatie naar steun voor eigen ideeën bij anderen.
 • Beheerst zijn eigen onderhandelstijl en herkent die van de ander.

Niveau 4: Expert/Management

 • Verheldert eigen argumenten en geeft inzicht in eigen belangen.
 • Zoekt in de argumentatie van de ander naar steun voor eigen ideeën.
 • Beheerst meerdere onderhandelstijlen en kan herin afwisselen

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Verheldert en geeft inzicht in eigen argumenten / belangen en die van de ander.
 • Is in hoge mate flexibel in het gebruik van zijn eigen stijl en het inspelen hiermee op de ander.
 • Bouwt "achter de schermen" aan steun voor de eigen ideeën.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Onderhandelen
Coachen op Onderhandelen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op