bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Doen wat werkt!

 

Onze visie op trainen en ontwikkelen van professionals

 

Bij Reynaarde hebben we een lange geschiedenis van bijna 20 jaar waarin we individuen en organisaties hebben geholpen hun potentieel te ontdekken en te ontwikkelen door middel van onze op maat gemaakte trainingsprogramma's, (loopbaan)coaching, assessments en advies. Wij zijn er trots op dat we met onze kennis en ervaring een verschil hebben kunnen maken voor een breed scala aan klanten. Of het nu gaat om het verbeteren van communicatie, het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap of het vergroten van persoonlijke effectiviteit, wij zijn er om te helpen.

 

Een van de belangrijkste aspecten van onze trainingen zijn leiderschap en communicatie, met als doel het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit. Dit betekent dat we individuen leren hoe ze hun vaardigheden en capaciteiten kunnen gebruiken om hun doelen te bereiken en resultaten te boeken. Hierbij richten we ons onder andere op timemanagement, persoonlijk leiderschap, plannen en organiseren, assertiviteit en het vermogen om anderen te beïnvloeden en te overtuigen.

 

Bij Reynaarde geloven we dat elke persoon en organisatie uniek is en daarom bieden wij op maat gemaakte trainingsprogramma's aan die specifiek zijn afgestemd op uw behoeften en doelen. 

 

Hierbij richten we ons op het beïnvloeden van gedrag, acceptatie en op een andere manier naar iets leren kijken:

 

 • de deelnemer/coachee zich anders laten gedragen: 
  • Hierbij staat het ontwikkelen van professionele vaardigheden en professioneel gedrag centraal. In een (nieuwe) functie worden verschillende rollen en vaardigheden van je gevraagd. Met voldoende talent en motivatie voor die rollen en vaardigheden volgt de ontwikkeling vaak vanzelf. Deze ontwikkeling kunnen we versnellen met de juiste inzet van training en coaching.
 • de deelnemer/coachee helpen iets te accepteren:
  • Soms is iets lastig ontwikkelbaar omdat het onvoldoende aansluit bij de talenten en motivatie van de deelnemer. Dan kost het (te) veel inspanning om hierin vooruitgang te boeken in de rol of vaardigheid en weegt de inspanning vaak niet op tegen de energie die iemand er in steekt. Ook zal het lastig zijn om te excelleren in de rol of vaardigheid en blijft de beloning uit. Als je dichter blijft bij je talent en intrinsieke motivatie ligt succes meer voor de hand.
 • de deelnemer/coachee anders naar zijn situatie laten kijken:
  • Ontwikkeling kan, naast talent en motivatie, versneld of juist geremd worden door iemands eigen overtuigingen. Dit zijn conclusies, die je, vaak onbewust, hebt getrokken op basis van bepaalde ervaringen en gebeurtenissen. Waar je wel en niet goed in bent, wat wel en niet mag of goed is. We hebben ze allemaal en soms helpen ze ons en in andere situaties beperken ze ons. Enkele voorbeelden:
  • Versterkende overtuigingen:
   • Ik ben goed zoals ik ben
   • Ik maak fouten, dus ik leer
   • Ik ben capabel, ik weet en kan genoeg
   • Ik ben onafhankelijk en mag mijn mening uiten
   • Ik hoef niet alles te weten
   • Ik zie kansen en mag hierin initiatief nemen
  • Beperkende en belemmerende overtuigingen:
   • Ik mag geen fouten maken
   • Ik moet aardig zijn
   • Ik mag niet falen
   • Ik moet het eerst zelf zien op te lossen
   • Ik ben niet goed genoeg
   • Ik moet me aanpassen aan anderen om succes te kunnen hebben

 

Competent

"Hij heeft 'het' gewoon in zich!" Wat is dat 'het' en gewoon is 'het' zeker niet. Maar wel mooi meegenomen dat hij 'het' al heeft. Volgens ons is 'het', professioneel- of competent gedrag. Hoe dat gedrag volgens ons tot stand komt en zich manifesteert leggen we hier onder uit.

Iemand wordt meestal als competent ervaren als hij, voor de functie, over de juiste talenten en motivatie beschikt en daarnaast de benodigde kennis en vaardigheden heeft. Daarnaast speelt de context en de omgeving een rol. 

 

In de praktijk zijn echter maar weinig medewerkers volledig competent voor hun functie. Alleen al door het feit dat functies en functie-eisen regelmatig wijzigen is dit ideaal lastig te realiseren. Dit maakt dat we ons blijven ontwikkelen. De mate van incompetent zijn mag natuurlijk ook niet te groot zijn of worden. Dan loopt de uitoefening van de functie gevaar of kan de uitdaging voor de medewerker te groot worden.

Competentmodel, Reynaarde

 


Ontwikkelpotentieel

Als een medewerker niet over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt, maar wel de juiste talenten en motivatie laat zien, dan wordt zijn ontwikkelpotentieel als groot ervaren. Als zijn talenten en motivatie te wensen over laten is zijn ontwikkelpotentieel laag.

Kennis en vaardigheden zijn over het algemeen goed te ontwikkelen waarbij vaardigheden wel enige tijd oefening vereist om het goed onder de knie te krijgen. Persoonlijkheid en motivatie zijn vaak niet of moeizaam ontwikkelbaar. Normen en waarden, overtuigingen en het durven zijn met enige coaching vaak wel te beïnvloeden. Bij persoonlijkheid kan er vaak alleen iets in het gedrag veranderen als de medewerker zich hier sterk van bewust wordt en alternatief gedrag kan en wil aanleren.

 


Functiegeschiktheid

De vraag of iemand zich kan ontwikkelen in een bepaalde functie of door kan ontwikkelen naar een hogere functie, verschilt per individu. Het valt binnen een persoon samen met wat hij "kent" en "kan" enerzijds en wat hij "wil" en "is" anderzijds. Een ontwikkelassessment kan het nodige inzicht geven. Voor het ontwikkelen drukken vooral het willen en het zijn een zwaar stempel op het geheel, omdat dit moeilijk veranderbare kenmerken zijn.

 

 

Ontwikkelbaarheid competenties

Sommige competenties zijn  goed te ontwikkelen (schriftelijke- en mondelinge communicatie, mondelinge presentatie, klantgerichtheid, etc.) en doen meer een beroep op kennis en vaardigheden. Andere competenties (stressbestendigheid, analytisch vermogen, initiatief) zijn niet of zeer moeizaam ontwikkelbaar en zitten dicht tegen iemands persoonlijkheid aan.

Toch kan hier een training en workshop zeer nuttig zijn. Het ervaren van het gedrag dat bij de competentie hoort en het ervaren van de onveranderlijkheid is vaak een eye-opener. Het stoppen met veel moeite zelf de competentie onder de knie te krijgen, en naar alternatieve te zoeken, kan hier beginnen.

 

 

Workshops en Trainingen

Onze workshops en trainingen hebben een sterke focus op gedrag. We noemen het zelf competentiegerichte gedragstraining. Hiervoor zetten we rollenspelacteurs in zodat de deelnemers kunnen experimenteren met nieuw gedrag. We observeren het gedrag en maken gebruik van feedback om de deelnemers de effectiviteit van hun gedrag te spiegelen. De deelnemers worden hierdoor uitgenodigd, vriendelijk geprikkeld en geïnspireerd om op een actieve manier te leren. Hierbij is ruimte voor humor en speelsheid maar ook voor diepgang en persoonlijke aandacht. Door deze combinatie zetten wij een leerdoel om in nieuw gedrag.

 

Thema's waarop we veel bevraagd worden zijn:

 • Timemanagement (werkorganisatie) is een essentiële vaardigheid die we allemaal nodig hebben, maar waar we vaak moeite mee hebben. Onze trainingen richten zich op het optimaliseren van uw tijd en het stellen van prioriteiten, zodat u het meeste uit uw dag kunt halen en uw doelen kunt bereiken.
 • Persoonlijk leiderschap gaat over het nemen van verantwoordelijkheid voor uw eigen leven en het ontwikkelen van een sterke persoonlijke visie. Onze trainingen helpen individuen om hun innerlijke leider te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze effectief kunnen leiden en anderen kunnen inspireren.
 • Bij communicatie gaat het om het overbrengen van een boodschap en het begrijpen van de boodschap van anderen. Onze trainingen richten zich op het verbeteren van communicatievaardigheden, zoals luisteren, spreken en non-verbale communicatie, zodat u effectief kunt communiceren met anderen.
 • Plannen en organiseren is een andere belangrijke vaardigheid die we allemaal nodig hebben om succesvol te zijn. Onze trainingen richten zich op het ontwikkelen van een plan en het organiseren van uw tijd en middelen om uw doelen te bereiken.
 • Assertiviteit gaat over het opkomen voor uzelf en uw behoeften, terwijl u respectvol blijft ten opzichte van anderen. Onze trainingen richten zich op het ontwikkelen van assertieve communicatievaardigheden, zodat u effectief uw mening kunt geven en uw behoeften kunt uiten.
 • Het vermogen om anderen te beïnvloeden en overtuigen is een andere belangrijke vaardigheid die we ontwikkelen in onze trainingen. Door het ontwikkelen van sterke overtuigingskracht en argumentatie, kunt u anderen inspireren en overtuigen om uw visie te omarmen.

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op