bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Kennis is goed, gedrag is beter!

 

Onze visie op trainen en ontwikkelen

"Hij heeft 'het' gewoon in zich!" Wat is dat 'het' en gewoon is 'het' zeker niet. Maar wel mooi meegenomen dat hij 'het' al heeft. Volgens ons is 'het', professioneel gedrag. Hoe dat gedrag volgens ons tot stand komt en zich manifesteert leggen we hier onder uit.

 

Competent

Iemand wordt meestal als competent ervaren als hij, voor de functie, over de juiste talenten en motivatie beschikt en daarnaast de benodigde kennis en vaardigheden heeft. Daarnaast speelt de context en de omgeving een rol. 

In de praktijk zijn echter maar weinig medewerkers volledig competent voor hun functie. Alleen al door het feit dat functies en functie-eisen regelmatig wijzigen is dit ideaal lastig te realiseren.

Dit maakt dat we ons moeten blijven ontwikkelen. De mate van incompetent zijn mag natuurlijk ook niet te groot zijn of worden. Dan loopt de uitoefening van de functie gevaar of kan de uitdaging voor de medewerker te groot worden.

competent

Competentmodel, Reynaarde

 


Ontwikkelpotentieel

Als een medewerker niet over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt, maar wel de juiste talenten en motivatie laat zien, dan wordt zijn ontwikkelpotentieel als groot ervaren. Als zijn talenten en motivatie te wensen over laten is zijn ontwikkelpotentieel laag.

Kennis en vaardigheden zijn over het algemeen goed te ontwikkelen waarbij vaardigheden wel enige tijd oefening vereist om het goed onder de knie te krijgen. Persoonlijkheid en motivatie zijn vaak niet of moeizaam ontwikkelbaar. Normen en waarden, overtuigingen en het durven zijn met enige coaching vaak wel te beïnvloeden. Bij persoonlijkheid kan er vaak alleen iets in het gedrag veranderen als de medewerker zich hier sterk van bewust wordt en alternatief gedrag kan en wil aanleren.

 


Functiegeschiktheid

De vraag of iemand zich kan ontwikkelen in een bepaalde functie of door kan ontwikkelen naar een hogere functie, verschilt per individu. Het valt binnen een persoon samen met wat hij "kent" en "kan" enerzijds en wat hij "wil" en "is" anderzijds. Een ontwikkelassessment kan het nodige inzicht geven. Voor het ontwikkelen drukken vooral het willen en het zijn een zwaar stempel op het geheel, omdat dit moeilijk veranderbare kenmerken zijn.

 


Trainen en ontwikkelen

Bij het trainen en ontwikkelen van competenties is het belangrijk een analyse te maken van het ontwikkelpotentieel van de medewerker. Belangrijk hierbij is te realiseren dat niet iedere competentie ontwikkelbaar is.  

 

 

Ontwikkelbaarheid competenties

Sommige competenties zijn  goed te ontwikkelen (schriftelijke- en mondelinge communicatie, mondelinge presentatie, klantgerichtheid, etc.) en doen meer een beroep op kennis en vaardigheden. Andere competenties (stressbestendigheid, analytisch vermogen, initiatief) zijn niet of zeer moeizaam ontwikkelbaar en zitten dicht tegen iemands persoonlijkheid aan.

Toch kan hier een training en workshop zeer nuttig zijn. Het ervaren van het gedrag dat bij de competentie hoort en het ervaren van de onveranderlijkheid is vaak een eye-opener. Het stoppen met veel moeite zelf de competentie onder de knie te krijgen, en naar alternatieve te zoeken, kan hier beginnen.

 

 

Workshops en Trainingen

Onze workshops en trainingen hebben een sterke focus op gedrag. We noemen het zelf competentiegerichte gedragstraining. Hievoor zetten we rollenspelacteurs in zodat de deelnemers kunnen experimenteren met nieuw gedrag. We observeren het gedrag en maken gebruik van feedback om de deelnemers de effectiviteit van hun gedrag te spiegelen. De deelnemers worden hierdoor uitgenodigd, vriendelijk geprikkeld en geïnspireerd om op een actieve manier te leren. Hierbij is ruimte voor humor en speelsheid maar ook voor diepgang en persoonlijke aandacht. Door deze combinatie zetten wij een leerdoel om in nieuw gedrag.

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op