Ontwikkelmethode voor coaching en persoonlijke begeleiding

Uit ervaring weten we dat professioneel gedrag is opgebouwd uit verschillende niveaus. Kennis, vaardigheden, motivatie en persoonlijke eigenschappen. Onze methode geeft met behulp van vijf ontwikkelstappen inzicht op welk gedragsniveau verandering wenselijk of noodzakelijk is.

Competentmodel Reynaarde

Meer informatie over Coaching

Individuele begeleiding en coaching op competenties

Competentieworkshop:    

"Goedemiddag, competentieworkshop, wat kan ik voor u doen?

 

Klant:

"Goedemiddag.... ik heb een gesprek gehad over mijn functioneren en daar is uitgekomen dat ik mijn competentie wil verbeteren. Via google vond ik jullie site. Kunnen jullie mij hier bij helpen?"

 

Deze dialoog voeren we een paar keer per week en we hebben al veel mensen kunnen helpen met onze individuele trajecten en onze coaching.

 

 

Onze ontwikkelmethode voor coaching en persoonlijke begeleiding:

Uit ervaring weten we dat competentiegedrag is opgebouwd uit verschillende niveaus. Kennis en vaardigheden, overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen. Onze methode geeft met behulp van 5 ontwikkelstappen inzicht op welk gedragsniveau verandering wenselijk of noodzakelijk is.

 

Ontwikkelstappen

Je doorloopt in het traject vijf ontwikkelstappen waardoor je van inzicht tot de uiteindelijke borging van het nieuwe gedrag komt.

 

 1. Ontwikkelvraag uitdiepen: In welke situaties kun je de competentie verbeteren? Wat gaat er precies mis en sinds wanneer? In hoeverre past de competentie bij jou als persoon en vanuit welke overtuigingen handel je? Deze analyse maken we met behulp van ons ontwikkelassessment.
 2. Doel bepalen: Je stelt vast wat je precies wilt bereiken en wat je motivatie hiervoor is?
 3. Verdiepen: Je verdiept je in deze fase in de kennis, vaardigheden, en overtuigingen die nodig zijn voor ontwikkeling van de competentie.
 4. Toepassen: In deze fase oefen je met de geleerde kennis, vaardigheden en overtuigingen. 
 5. Borgen: De borgfase ondersteunt je bij het in de praktijk blijven toepassen van je nieuwe kennis, vaardigheden en overtuigingen. Je gaat na waar mogelijke belemmeringen liggen en je pakt deze actief aan.

 

Persoonlijke begeleiding (individueel traject)

 • Bij persoonlijke begeleiding gaat het om het ontwikkelen van praktische vaardigheden. In individuele gesprekken worden knelpunten geanalyseerd en worden de vaardigheden geoefend, eventueel met gebruik van video.
 • Voorafgaand en tussen de afspraken door krijgt de deelnemer opdrachten waarmee in de praktijk kan worden geoefend. Doorgaans omvat individuele begeleiding 3 tot 5 afspraken.
 • De persoonlijke begeleiding wordt verzorgd door één van onze adviseurs, trainers of coaches (afhankelijk van de vraag) die ervaring heeft met de te ontwikkelen competentie.
 • Onderwerpen die behandeld kunnen worden in persoonlijk begeleiding zijn meestal individuele competenties, maar ook sollicitatievaardigheden of bepaalde gesprekstechnieken kunnen hiermee ontwikkeld worden.

Klik op onze tarieven voor meer informatie over Persoonlijke begeleiding.

 

Coaching 

 • Coaching zetten we in bij de meer complexe vraagstukken en bij iemands persoonlijkheid gerelateerde vraagstukken.
 • De belangrijkste onderwerpen in ons coachtraject zijn begeleiding bij management taken, loopbaanvraagstukken, preventie ziekteverzuim, outplacement, leidinggeven en het leren omgaan met fysieke en psychische beperkingen in het werk.
 • Op www.coachmatch.nu kunt u zien wie onze coaches zijn en wat hun specialisme is.

Klik op onze tarieven voor meer informatie over Coaching.

 

Interne coaching en begeleiding

Veel organisaties hebben inmiddels interne mentoren, coaches of begeleiders. Het grote voordeel is dat deze het werkveld goed kennen en ook logistiek is dit vaak een goede keuze. Uw interne coaches, mentoren en begeleiders kunnen we op verschillende manieren ondersteunen:

 
Interne trainingen

» POP en loopbaangesprekken

» Leren motiveren

ONS®Competentieontwikkelmodel

ONS® staat voor Ontwikkeling Nieuwe Stijl en kan u bijstaan bij de keuze voor een kandidaat tijdens een werving- en selectieprocedure, bij het afnemen van een assessment en bij de keuze voor ontwikkelmogelijkheden voor bepaalde competenties. 

» meer informatie over ONS®Competentieontwikkelmodel

 
Online testen

» assessments

» competentiescan

 

Assessments

» quickscan

» verkort assessment

» assessment center