bellen
Contact
Mondelinge communicatie Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Mondelinge Communicatiemondelinge comminucatie

Competentiegebied: Communicatie
Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Definitie
Het duidelijk, vloeiend, correct en to the point mondeling communiceren op een manier die de aandacht vasthoudt.

Samenhang
Een lage score op mondelinge communicatie kan samengaan met een lage score durf, sociabiliteit, mondelinge presentatieluisterenomgevingsbewustzijn of sensitiviteit.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Is makkelijk te volgen. Doseert informatie goed: weidt niet onnodig uit maar gebruikt wel voldoende woorden. Brengt duidelijk en puntig over waar het om gaat.
Negatief: Is niet ter zake, breedsprakig, cryptisch, onduidelijk, gebruikt slecht Nederlands, gebruikt te weinig woorden etc. Is dus over het algemeen niet te volgen of verliest de aandacht na korte tijd.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Is nieuwsgierig naar wat anderen beweegt en speelt daar alert op in.
Negatief: Blijft rustig het eigen vertrouwde perspectief bewaken.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Mondelinge Communicatie
Coachen op Mondelinge Communicatie

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op