Gedragscriteria competentie Onderhandelen

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Onderhandelen

  • Bepaalt vooraf realistische en haalbare resultaten en verkent de eigen grenzen en mogelijke concessies.
  • Geeft argumenten waarom voorstellen van de ander niet haalbaar zijn. Schetst de negatieve gevolgen van voorstellen van de ander. 
  • Geeft niet al zijn argumenten in één keer, maar doseert.
  • Zoekt actief naar gemeenschappelijke belangen en past zijn argumenten daarop aan.
  • Zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. 
  • Onderzoekt eerst de argumenten van de ander alvorens de eigen standpunten te onderbouwen. 
  • Zet de eigen standpunten duidelijk uiteen en blijft daaraan vasthouden. Herhaalt de eigen standpunten regelmatig (zonder irritatie te wekken). 
  • Kiest - waar mogelijk - argumenten die zoveel mogelijk aansluiten bij de belangen van de ander. 
  • Vermijdt aanvallen, wijst op de nadelen van het instandhouden van het geschil en op de voordelen van een gezamenlijke overeenkomst. 
  • Gaat zorgvuldig na of de ander het eindresultaat goed begrijpt en daadwerkelijk accepteert.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Onderhandelen
Coachen op Onderhandelen

printen