bellen
Contact
Netwerkvaardigheid Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegebied: Communicatie

Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Competentie Netwerkvaardigheid

Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Definitie Netwerkvaardigheid

Als je gemakkelijk op anderen afstapt, als je het leuk vindt om met anderen aan de praat te raken en daar vaak een plezierig en functioneel contact aan overhoudt, als je op die manier snel zicht krijgt op wat er speelt en wat er in de wandelgangen leeft, als je het leuk vindt om partijen met elkaar in contact te brengen en er goed in bent om die relaties uit te bouwen, als je contacten kunt benutten om zaken in de week te leggen of dingen gedaan te krijgen, dan beschik je over de competentie netwerkvaardigheid.

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Netwerkvaardigheid

Netwerkvaardigheid heeft voor een belangrijk deel te maken met een naar buiten gerichte houding en is goed te ontwikkelen. Maar daarnaast geldt dat goede sociale en communicatieve vaardigheden en een grote deskundigheid (waardoor je voor de ander interessant bent) het succesvol opbouwen van een netwerk ook zeker ten goede komen.

Off-the-Job: door middel van groeps- en individuele trainingen: het oefenen van vraagtechnieken.
On-the-Job: door middel van actieve coaching door een mentor

Trainingsadvies: Netwerkvaardigheid

Er is een breed aanbod aan trainingen op het gebied van Innovatief handelen op alle niveaus:
- probleemoplossend;
- inzicht;
- visie.

Gerelateerde competenties zijn:


Meer over competentiemanagement:

Competentieworkshops en trainingen
EHRM: online talentmanagement

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op