bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Quickscan assessment (1,5 uur)

 

Opzet quickscan assesment: quickscan assessment vierkantjes v2

- Intakegesprek

- Tests

  • Drijfverentest (online)
  • Persoonlijkheidstest (online)

- Gestructureerd competentie interview

  • Criteriumgericht interview
  • Conclusies
  • Advies door de assessor

- Uitgebreide rapportage

 

Quickscan assessment:

Om een eerste indruk bevestigd te krijgen kan je gebruik maken van onze Quickscan assessment. Hiermee wordt de kandidaat in een kort assessment getest op zijn drijfveren en ambities en zijn (talent)competenties. Naast de intake en het maken van de test neemt het assessment ca. 1,5 uur in beslag. 

 

Kosten:

klik op tarieven.

 

Onderdelen van Quickscan assessment:

Intake

Kennismaken en het doel van het assessment bepalen.

 

Tests

  • Drijfverentest:

In deze test testen we de drijfveren van de kandidaat in relatie tot het werk. De centrale vraag is welke drijfveren een dominante rol spelen in de werkmotivatie. Deze vragenlijst bestaat uit een rangordebeoordeling met verschillende stellingen. Hierbij wordt de kandidaat niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar wordt gekeken naar welk type het sterkst aanwezig is.

 

  • Persoonlijkheidstest:

Bij het persoonlijkheidonderzoek scoren we de kandidaat op systematische, controleerbare wijze op karaktereigenschappen, door het toeschrijven van gedrag door de kandidaat. Dit gedrag is in de vragenlijst gekoppeld aan eigenschappen (stabiliteit, altruïsme, consciëntieusheid, extraversie, openheid voor ervaringen). Deze zijn in onze test vertaalt naar Invloed, Sociabiliteit, Gedrevenheid, Structuur en Stabiliteit. Ook nu worden de scores afgezet tegen vergelijkbare groep mensen. De kandidaat vult de persoonlijkheidsvragenlijst in. In de deze vragenlijst geeft de kandidaat een rangordebeoordeling aan verschillende stellingen. Dit word niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar er wordt gekeken welk type het sterkst aanwezig is.

 

  • Competentierapportage

De drijfverentest en persoonlijkheidstest geven een rapportage op competentieniveau. Bij competenties zien we een combinatie van collectieve en individuele kennis, vaardigheden, eigenschappen en motivatie waarmee iemand in staat is een bijdrage te leveren aan de resultaten van de doelfunctie. 

 

Gestructureerd competentie interview

Een criteriumgericht interview maakt integraal deel uit van dit assessment. In het interview worden de vooropgestelde competenties op een gestructureerde en gedragsgerichte manier bevraagd. Tijdens het gesprek wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de praktijkervaring van de kandidaat, de motivatie en de ambities.

 

Conclusies en advies door de assessor

In het gesprek met de adviseur worden gedrags- en situatiegerichte vragen gesteld. Hiermee wordt het beeld dat geschept wordt, doormiddel van de tests en vragenlijsten, aangescherpt en kan de kandidaat ook zelf krachten en aandachtspunten aangeven. Aan het einde van de test wordt u gevraagd wat de ideeën en bevindingen zijn over de Quickscan zijn.

 

Uitgebreide rapportage

Van de adviseur ontvangt de deelnemer de uitslagen van de verschillende test mee, aangevuld met de conclusies van het gestructureerde interview.

 

 

Mocht je nog vragen hebben over het Quickscan Assessment, dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Wij wensen je veel succes met de quickscan!

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op