Competentiemanagement

Competentiemanagement is voor Reynaarde het activeren van kennis, vaardigheden en een professionele houding. Dit doen wij door het talent van de organisatie en de individuele medewerker als uitgangspunt te nemen. Medewerkers willen hun waarde voor de organisatie en de arbeidsmarkt in het algemeen behouden en willen graag uitgedaagd worden op hun talenten (waar ze in uitblinken).

Outplacement

Van werk naar werk begeleiding

Soms kom je als werkgever en medewerker (gezamenlijk) tot de conclusie dat het tijd is voor een nieuwe stap. Bijvoorbeeld omdat de medewerker wil doorstromen en dit binnen de organisatie zelf niet mogelijk is. Soms is er sprake van onenigheid over de uitvoering van de functie of heb je te maken met boventalligheid van medewerkers. Een Van werk naar werk traject maakt de stap naar nieuw werk makkelijker en neemt veel onrust weg. Kijk hier naar ons aanbod voor een outplacementtraject.

Talentmanagement

Veel mensen benutten maar 40% van hun talenten in hun werk. Talent is per definitie schaars. We kunnen dat veilig stellen door middel van 'talentdevelopment'. Dat zijn alle activiteiten waarmee de organisatie zich probeert te verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers voor sleutelposities.

Procesbegeleiding

Voordat er een adviestraject start is het vaak al lastig genoeg om een een gezamelijke visie te ontwikkelen. De adviseurs van Reynaarde treden daarom regelmatig op als onafhankelijke procesbegeleider in situaties waarin het van belang is dat er een gesprek op gang komt tussen betrokkenen.

Motivatiemanagement

We kennen allemaal wel het gevoel van ‘alles aankunnen’, ‘het onder controle hebben’ en ‘goed in je vel zitten’. Voor de meeste van ons zijn deze momenten helaas maar van korte duur. De euforie en gevoel van onoverwinnelijkheid komt te voet en gaat te paard. Als we toch eens wisten hoe we die momenten konden rekken of eeuwig konden laten duren. Of als we eens wisten welke factoren bepalend zijn voor dat goede gevoel. Wellicht zijn die factoren wel beïnvloedbaar?

HR-jaarcyclus

Als organisatie wilt u sturen op ontwikkeling en prestaties van uw medewerkers. Maar hoe vormt u zich een objectief oordeel? Welke gespreksaanpak kiest u?