bellen
Contact
Samenwerken Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Samenwerken / Teamgerichtheid

Competentiegebied: Communicatie
Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden.

Definitie
Het bijdragen aan de harmonie, het samenwerkingsproces en de resultaten van een team.

Samenhang
Er ligt een relatie met sensitiviteit en luisteren. Iemand die goed kan luisteren, zal gemakkelijker met anderen kunnen samenwerken. Een lage score op samenwerking heeft soms meer te maken met een bepaalde bereidheid en houding dan met een tekort aan samenwerkingsgedrag.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Zet zich in voor en is betrokken bij het groepsdoel (ook wanneer de persoon geen direct belang heeft bij het onderwerp). Anderen werken graag samen met betrokkene en omgekeerd. Draagt actief bij tot goede verhoudingen. Geeft en ontvangt goed feedback.
Negatief: Toont geen interesse in groepsdoel of werkt het groepsdoel tegen of verstoort goede verhoudingen. Heeft een gebrek aan betrokkenheid bij het werk van anderen. Anderen werken liever niet samen met betrokkene en omgekeerd.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Is sterk op het belang van anderen gericht en ondersteunt hen daarin graag en gemakkelijk in gesprekken.
Negatief: Bewaakt in hoofdzaak het eigen belang en gaat daar niet gemakkelijk over in gesprek.

 

Wilt u de competentie samenwerken / teamgerichtheid ontwikkelen?

Competentieworkshop Samenwerken
Coachen op Samenwerken

Samenwerken met de Belbin teamrollen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op