bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Uitgberied onderzoek en Assessment center (1 dag)

 

Opzet assessment center: 1 dag assessment vierkantjes v2

- Live intake

- Tests

 • De motivatietest (online)
 • De persoonlijkheidstest (online)
 • De capaciteiten test (tijdens assessment)
 • Aanvullende test. (tijdens assessment)

- Assessmentopdrachten/Praktijksimulaties

- Gestructureerd competentie interview

- Conclusie en advies door de assessor

- Uitgebreide rapportage 

 

Uitgebreid onderzoek met een assessment center

 1. Het assessment center is een uitgebreid onderzoek waarin we de functiegeschiktheid van een kandidaat beoordelen. Wij doen dit op basis van door u aangegeven competenties of functie-eisen. Op grond daarvan wordt een maatwerk testprogramma samengesteld. Iedere assessmentopdracht wordt afgesloten met een nabespreking waarin de insteek en keuzes van de kandidaat worden geëvalueerd.

  Een uitgebreid onderzoek en assessment center levert ook een uitgebreid rapport op, vergezeld van een eindadvies en ontwikkelingssuggesties aan de betreffende kandidaat. Binnen 48 uur na het onderzoek vindt een terugkoppeling van de resultaten plaats aan de kandidaat, en na akkoord worden de testresultaten ook aan u als opdrachtgever verstrekt. 

Naast het maken van de tests neemt het onderzoek zelf een hele dag in beslag, ca. 7 uur.

 

Kosten:

klik op tarieven.

 

Onderdelen van het Uitgebreide onderzoek en assessment center:

Intake

Kennismaken en het doel van het assessment bepalen.

 

Tests

 • Drijfverentest

In deze test testen we de drijfveren van de kandidaat in relatie tot het werk. De centrale vraag is welke drijfveren een dominante rol spelen in de werkmotivatie. Deze vragenlijst bestaat uit een rangordebeoordeling met verschillende stellingen. Hierbij wordt de kandidaat niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar wordt gekeken naar welk type het sterkst aanwezig is.

 

 • Persoonlijkheidstest:

Bij het persoonlijkheidonderzoek scoren we de kandidaat op systematische, controleerbare wijze op karaktereigenschappen, door het toeschrijven van gedrag door de kandidaat. Dit gedrag is in de vragenlijst gekoppeld aan eigenschappen (stabiliteit, altruïsme, consciëntieusheid, extraversie, openheid voor ervaringen). Deze zijn in onze test vertaalt naar Invloed, Sociabiliteit, Gedrevenheid, Structuur en Stabiliteit. Ook nu worden de scores afgezet tegen vergelijkbare groep mensen. De kandidaat vult de persoonlijkheidsvragenlijst in. In de deze vragenlijst geeft de kandidaat een rangordebeoordeling aan verschillende stellingen. Dit word niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar er wordt gekeken welk type het sterkst aanwezig is.

 

 • Competentierapportage

De drijfverentest en persoonlijkheidstest geven een rapportage op competentieniveau. Bij competenties zien we een combinatie van collectieve en individuele kennis, vaardigheden, eigenschappen en motivatie waarmee iemand in staat is een bijdrage te leveren aan de resultaten van de doelfunctie. 

 

 • Capaciteitentest

Tijdens het verkorte assessment maakt de kandidaat een aantal capaciteiten- of intelligentie(sub)tests. Intelligentie is een verzameling van specifieke vermogens, die niet noodzakelijkerwijs iets met elkaar te maken hoeven te hebben. We kijken alleen naar voor de functie relevante onderdelen van de intelligentie. De testresultaat wordt afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbare groep mensen. Alleen dan kunnen we wat zeggen over de betekenis van de individuele score. Meestal geldt bij een capaciteitentest ‘hoe hoger, hoe beter’.

 

 • Aanvullende test

Per aanvraag beoordelen we welke specifieke test aanvullend nodig is. Dit kunnen één van onze ca. 60 tests zijn:

 • Sales assessment
 • Leiderschap assessment
 • Teamrollen test
 • Loopbaanscan
 • Agile mindset test
 • Integriteit
 • etc.

 

 • Assesmentopdrachten/Praktijksimulaties

Tijdens de voorbereiding krijgt de kandidaat een situatiebeschrijving die kenmerkend is voor de beoogde functie en waarin de essentiële competenties aan bod komen. Na een korte voorbereiding laat de kandidaat vervolgens in een praktijksimulatie zien hoe hij/zij een bepaalde situatie aanpakt. Daarbij dient een professionele acteur als tegenspeler. Deze acteur is getraind in het oproepen van relevant werkgedrag. Gaat het om een managementfunctie, dan speelt een dergelijke acteur bijvoorbeeld een medewerker, bij een commerciële functie een klant.

 

 • Gestructureerd competentie interview

Een competentiegericht interview maakt integraal deel uit van ons assessment center. In dit interview worden de vooropgestelde competenties op een gestructureerde en gedragsgerichte manier bevraagd. Tijdens het gesprek wordt uitgebreid stilgestaan bij de ervaring, de motivatie en ambities van de kandidaat.

 

 • Conclusie en advies door de assessor

In het gesprek met de assessor worden gedrags- en situatiegerichte vragen gesteld. Hiermee wordt het beeld dat geschept wordt doormiddel van de tests en vragenlijsten aangescherpt en kan de kandidaat zelf krachten en aandachtspunten aangeven. Aan het einde van de dag wordt gevraagd wat ideeën en bevindingen over het uitgebreid onderzoek en assessment center dag zijn. De kandidaat geeft hier een zelfreflectie op de eigen prestaties. De kandidaat kan geconfronteerd worden met gedrag en prestaties die hij/zij tijdens de dag heeft laten zien en er wordt feedback gegeven op de testresultaten.

 

 • Het rapport

De assessor schrijft een assessment rapport. Daarin worden de testresultaten verwerkt en worden de conclusies en het advies weergegeven. Zowel de opdrachtgever als de kandidaat krijgen een exemplaar van dit rapport, tenzij de kandidaat daar bezwaar tegen heeft.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Wij wensen u veel succes op het assessment center!

 

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op