bellen
Contact
POP en Loopbaangesprekken Trainingen
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Training POP en loopbaangesprekken

Introductie

Persoonlijke Ontwikkel-Plannen (POP‘s) hebben ongekend snel naam gemaakt en ruim 2 miljoen Nederlanders schrijven nu hun POP. Resultaatverbetering is haalbaar door de POP te koppelen aan een gericht loopbaangesprek. De effectiviteit van dit instrument wordt toch vooral bepaald door het gesprek zelf en de gebruikte methodiek. Dit gesprek over ontwikkeling is vaak lastiger dan het lijkt en vraagt om een specifieke aanpak.

 

Doel van de training

In de training ervaar je de toegevoegde waarde van een loopbaangesprek. Daarnaast ben je actief bezig met verschillende gesprekstechnieken.Naar een professioneel gesprek over ontwikkeling.

Onze aanpak
De deelnemers leren tijdens de training vooral door zelf te oefenen, door het observeren van anderen en door het geven en ontvangen en feedback van de trainer en van de andere deelnemers. Onze werkwijze is pragmatisch en actiegericht waarbij wij de deelnemers de mogelijkheid geven om dingen ánders te DOEN dan ze gewend zijn.

 

Een duo van acteur en trainer zorgt voor een energieke sfeer, zij spelen herkenbare en lastige praktijksituaties na en nodigen de deelnemers uit om het verloop van de scenes te beïnvloeden door regieaanwijzingen te geven of (als het ijs gebroken is!) door de rol van een acteur over te nemen en zelf te gaan spelen.

 

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Creëren van een open, veilig en vertrouwelijk leerklimaat.
 • Aandacht voor ieders individuele leerdoelen.
 • Veel oefenen (= doen) en intrainen van de competenties en daarmee samenhangende vaardigheden.

 

Onderwerpen en competenties die in de training aan bod komen:

 

Programma

POP en loopbaangesprekken

 • Relatie met competentiemanagment.
 • Praten over gedrag.
 • Hoe ontwikkelen mensen zich.
 • Hoe leren mensen (leerstijlen).
 • Motivatie en drijfveren.

Het gesprek

 • De voorbereiding van het gesprek.
 • De gespreksstructuur.
 • De methodiek
 • Feedback geven.
 • Confronteren.
 • Afspraken maken.

Het persoonlijk ontwikkelplan

 • Doelen stellen.
 • Actieplan en voortgangsbewaking.

 

De trainer en acteur
De training wordt geleid door een ervaren trainer en trainersacteur. Onze trainers zijn gedreven gedragstrainers met ruime ervaring in het trainen op specifiek gedrag en het ontwikkelen van competenties. De focus van onze trainers ligt op de individuele ontwikkeling, experimenteren met nieuw gedrag en het doen. De trainer bewaakt de relatie met de doelstellingen en de wensen van de opdrachtgever, de individuele leerdoelen, hij observeert het gedrag, faciliteert de nabespreking en zorgt voor de terugkoppeling naar de opdrachtgever achteraf.

 

De acteur is in staat om praktijksituaties van de deelnemers herkenbaar na te spelen en reageert voortdurend op het gedrag van de deelnemers. De deelnemers ervaren op deze manier direct welk effect hun gedrag (verbaal en non-verbaal) heeft. Onze acteurs hebben ruime ervaring in het toepassen van technieken uit het improvisatietheater en theatersport in trainingen. Ze inspireren deelnemers op een stevige manier, met aandacht voor de mens, resultaat en leerplezier. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers lef krijgen om situaties uit te proberen en dat de deelnemers met meer energie, meer faalplezier, meer zelfvertrouwen en meer interactie in de training staan.

 

Op maat & InCompany
Competentieworkshop biedt standaard maatwerk en dit betekend dat wij altijd de inhoud van de training afstemmen op de wensen van de klant.

Kosten: klik op tarieven voor meer informatie.

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Trainingen Overige Loopbaanontwikkeling Trainingen