bellen
Contact
Oordeelsvorming Coaching
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Coachen / Individueel traject: OordeelsvormingGratis intakegesprek Coaching

 

De beste oplossing kiezen uit vele mogelijkheden:

Coaching van oordeelsvorming is een waardevolle aanpak voor je als je streeft naar doordachte en effectieve besluitvormingsproces. Het aanpakken van uitdagingen zoals het vinden van de beste oplossing uit vele mogelijkheden wordt hierbij centraal gesteld.

 

 • Voor degenen die het lastig vinden om uit alle mogelijke oplossingen de beste te kiezen, biedt deze coaching begeleiding bij het ontwikkelen van evaluatiecriteria en het prioriteren van belangrijke factoren. De coach helpt je bij het aanbrengen van helderheid en het maken van weloverwogen keuzes.
 • Voor wie vaak blijft hangen in analyse zonder tot concrete conclusies te komen, biedt de coaching strategieën om de balans te vinden tussen grondige analyse en daadwerkelijke actie. Dit omvat technieken om beslissingen te nemen op basis van beschikbare informatie, zelfs als deze niet volledig is.
 • Het onderbouwen van verschillende scenario’s wordt bevorderd door in de  coaching stil te staan bij kritisch denken en het communiceren van de redeneringen achter de beslissingen. De coach helpt je bij het identificeren van relevante gegevens, het trekken van logische conclusies en het presenteren van hun redenering.

 

Coaching van oordeelsvorming draagt bij aan het vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen, vast te houden aan analyse zonder vast te lopen en om conclusies helder te onderbouwen. Dit resulteert in effectieve besluitvorming, verhoogd zelfvertrouwen en betere resultaten.

 

Ontwikkelvraag

Herken je één of meerdere van de onderstaande dilemma’s bij de competentie oordeelsvorming, dan kan ons individueel traject je helpen:

 • Ik vind het lastig om uit alle mogelijke oplossingen de betse te kiezen.
 • Ik blijf vaak hangen in de analyse en kom niet tot concrete conclusies.
 • Hoe kan ik verschillende scenario’s onderbouwen met mijn conclusies?

Heb je wellicht een andere ontwikkelvraag bij deze competentie? Mail die aan ons en ontdek wat we voor je kunnen betekenen.

 

Onze ontwikkelmethode

Uit ervaring weten we dat competentiegedrag is opgebouwd uit verschillende niveaus. Kennis en vaardigheden, overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen. Onze methode geeft met behulp van 5 ontwikkelstappen inzicht op welk gedragsniveau verandering wenselijk of noodzakelijk is.

 

Ontwikkelstappen

Je doorloopt in het individuele traject 5 ontwikkelstappen waardoor je van inzicht tot de uiteindelijke borging van het nieuwe gedrag komt.

 • Ontwikkelvraag uitdiepen: In welke situaties kun je de competentie verbeteren? Wat gaat er precies mis en sinds wanneer? In hoeverre past de competentie bij jou als persoon en vanuit welke overtuigingen handel je?
 • Doel bepalen: Je stelt vast wat je precies wilt bereiken en wat je motivatie hiervoor is?
 • Verdiepen: Je verdiept je in deze fase in de kennis, vaardigheden, en overtuigingen die nodig zijn voor ontwikkeling van de competentie.
 • Toepassen: In deze fase oefen je met de geleerde kennis, vaardigheden en overtuigingen.
 • Borgen: De borgfase ondersteunt je bij het in de praktijk blijven toepassen van je nieuwe kennis, vaardigheden en overtuigingen. Je gaat na waar mogelijke belemmeringen liggen en je pakt deze actief aan.

 

Effectief gedrag:

In de individuele begeleiding en coaching gaan we o.a. aan de slag met de volgende gedragscriteria van de competentie Oordeelsvorming:

 • Inventariseren van de verschillende mogelijke aanpakken van de situatie.
 • Criteria bepalen waaraan de mogelijkheden getoetst worden, zoals tijd, kosten, personeel, acceptatie, etc.
 • Keuze maken tussen de mogelijkheden die aan de meeste en belangrijkste criteria tegemoet komt.

 

Duur: intake, tests en zes sessies

- Voorafgaande aan het traject is er een vrijblijvende intake met de kandidaat van een uur.
- Het traject bestaat in basis uit zes sessies van 1,5 uur en een ontwikkelassessment bestaande uit twee tests.
- De doorlooptijd van het traject is ca. 3 maanden.

 

Kosten: klik op tarieven voor:

 • Persoonlijke begeleiding
 • Kleine groepen
 • Workshop
 • Training
 • Competentietheater

 

Gratis intakegesprek

Maak meteen een afspraak voor een gratis intakegesprek met één van onze coaches of bel nu direct met 030-6062711 en verken samen je coachvraag. Na dit gesprek ontvang je een voorstel voor het traject en bij akkoord kunnen we het traject direct starten. 

 

De competentiecoaching Oordeelsvorming kunnen we ook aanbieden voor groepen als workshop, training of cursus.

Meer informatie, een vrijblijvende offerte of een andere vraag? Vul ons antwoordformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op