bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Competentie Oordeelsvorming

Competentielijst - Oordeelsvorming

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Oordeelsvorming

Deze competentie is moeilijk te ontwikkelen. Oordeelsvorming heeft vooral te maken met zuiver redeneren. Ervaring en oefening helpen hierbij. Wanneer de medewerker regelmatig met verkeerde of slecht onderbouwde voorstellen komt, moet worden nagegaan waar dat aan ligt. Een nieuwe medewerker kan bijvoorbeeld nog onvoldoende ingewerkt zijn in de problematiek. De oplossing zit dan in aanvullende instructie en de gelegenheid om, eventueel onder begeleiding, meer praktijkervaring op te doen. Een medewerker die ondanks voldoende praktijkervaring niet in staat blijkt een wat ingewikkelder situatie te overzien, heeft misschien eerder moeite met probleemanalyse dan met oordeelsvorming. Ervaring en de problematiek kennen kan de oordeelsvorming positief beïnvloeden:
Off-the-Job: kan er niet goed gericht gewerkt worden aan de ontwikkeling van iemands oordeelsvorming, tenzij het vooral inhoudelijke vraagstukken betreft.
On-the-Job: dient de coaching zich vooral te richten op de verantwoording met betrekking tot de gemaakte afwegingen, gebruikte criteria, haalbaarheid, voor- en nadelen, etc.

Trainingsadvies: Oordeelsvorming

Oordeelsvorming is moeilijk te trainen. Er van uitgaande dat iemand voldoende is ingewerkt in een functie kunnen trainingen in het volgende gebied zinvol zijn:

  • Probleemanalyse

  • Argumenteren

  • Besluitvorming

  • Strategische denken en plannen

  • Adviesvaardigheden

  • Debatteren


Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Oordeelsvorming
Coachen op Oordeelsvorming

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op