bellen
Contact
Voortgangsbewaking Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Voortgangsbewakingvoortgangs bewaking

Competentiegebied: Analyse en besluitvorming
Het competentiegebied analyse en besluitvorming omvat de competenties die betrekking hebben op het gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten.

Definitie
Het opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van zichzelf en van medewerkers te bewaken en zeker te stellen.

Samenhang
Er kan een relatie liggen met de competentie plannen en organiseren. Voortgangscontrole ligt in het verlengde van plannen en organiseren.
Een lage score op voortgangscontrole kan samengaan met een lage score op plannen en organiseren.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Taken worden altijd gevolgd totdat ze afgehandeld zijn. Houdt de vinger aan de pols en stuurt bij op moment dat zaken uit het gareel (dreigen) te lopen.
Negatief:Taken worden regelmatig op zijn beloop gelaten en blijven onafgemaakt liggen, en betrokkene vindt dat ook niet zo’n probleem.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Is gedreven om hoge prestaties te leveren en vraagt dat ook zonder schroom van anderen.
Negatief: Is met voldoende prestaties tevreden en houd zich op de achtergrond.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Voortgangsbewaking
Coachen op Voortgangsbewaking

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op