bellen
Contact
Omgevingsbewustzijn Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Omgevingsbewustzijnomgevingsbewustzijn

Competentiegebied: Analyse en besluitvorming
Het competentiegebied analyse en besluitvorming omvat de competenties die betrekking hebben op het gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten.

Definitie
Het signaleren van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, en deze kennis benutten.

Samenhang
Er kan een relatie liggen met de competenties probleemanalyse en initiatief. Er kan ook een relatie zijn met oordeelsvorming, besluitvaardigheid of durf.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Is breed georiënteerd. Volgt relevant maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Ziet verbanden tussen ontwikkelingen in de samenleving, de organisatie en het eigen functioneren.
Negatief: Heeft geen notie van wat in de samenleving gebeurt. Ziet geen kansen en bedreigingen. Maakt hierdoor inschattingsfouten, bijvoorbeeld ten aanzien van ontwikkeling of afzet van (nieuwe) producten of diensten in de markt. Meent dat de “buitenwereld” niets van doen heeft met het eigen werk.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Uit graag eigen meningen over complexe zaken in discussies met anderen.
Negatief: Houdt zich afzijdig van discussies over complexe zaken.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Omgevingsbewustzijn
Coachen op Omgevingsbewustzijn

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op