bellen
Contact
Organisatiesensitiviteit Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Organisatiesensitiviteitorganisatie sensitiviteit

Competentiegebied Analyse en besluitvorming

Het competentiegebied analyse en besluitvorming omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten.

Definitie
Het onderkennen van de gevolgen van de eigen beslissingen of activiteiten voor de organisatie, zich kunnen inleven in de verhoudingen binnen de organisatie.

Samenhang
Er ligt een duidelijke relatie met de competentie sensitiviteit. Als de medewerker geen inlevingsvermogen heeft, kan hij ook niet sensitief naar anderen of naar (delen van) de organisatie reageren. Organisatiesensitiviteit is een bijzonder soort sensitiviteit, waarbij een goed begrip van het gedrag van groepen en organisaties essentieel is.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Realiseert zich dat eigen beslissingen of activiteiten van invloed zijn op, en gevolg hebben voor andere onderdelen van de organisatie. Houdt daar consequent rekening mee.
Negatief: Houdt geen rekening met gevolgen die eigen beslissingen of activiteiten hebben voor andere onderdelen van de organisatie. Stemt niet af. Creëert eigen koninkrijk/winkel.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Houdt het midden tussen gereserveerd eigenbelang en een open gerichtheid op anderen.
Negatief: Gaat òf in hoofdzaak voor het eigenbelang, òf in hoofdzaak voor het belang van de ander.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatiesensitiviteit
Coachen op Organisatiesensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op