bellen
Contact
Oordeelsvorming Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Oordeelsvormingordeel

Competentiegebied: Analyse en besluitvorming

Het competentiegebied analyse en besluitvorming omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten.

Definitie oordeelsvorming
Het overwegen van alle beschikbare informatie en vervolgens komen tot logische, realistische en gegronde beslissingen, conclusies en adviezen.

Samenhang
Dit gedragskenmerk heeft een relatie met intellectuele capaciteiten (IQ) en abstractievermogen.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Heeft altijd een afgewogen, goed doordacht oordeel.
Negatief: Is niet goed geïnformeerd of gebruikt/ interpreteert informatie verkeerd, waardoor er geen inzicht is in diverse aspecten van een vraagstuk. Kan geen onderscheid maken tussen relevante en irrelevante aspecten. Het gevolg is dat meningen over het algemeen kant nog wal raken.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Richt zich georganiseerd en gestructureerd op realistische mogelijkheden.
Negatief: Beslist onsystematisch dingen te doen of te laten, zonder te letten op de noodzaak of succeskans.


Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Oordeelsvorming
Coachen op Oordeelsvorming

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op