bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie oordeelsvorming

Competentielijst - Oordeelsvorming

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Oordeelsvorming

  • Kunt u mij vertellen wat u de moeilijkste beslissing vond die u in uw huidige functie hebt moeten nemen? Hoe verliep dit beslissingsproces? Wat was het resultaat?
  • Kunt u mij een voorbeeld geven van een situatie waarin u uw medewerkers betrok bij een besluitvormingsproces? Hoe hebt u hun bijdrage mee laten tellen?
  • Kunt u mij twee voorbeelden noemen van door u succesvolle beslissingen in het afgelopen jaar? Welke alternatieven hebt u overwogen? Waarom pakte die beslissing goed uit?
  • Over welke beslissingen hebt u lang moeten nadenken in het afgelopen jaar? Welke zaken hebt u toen tegen elkaar afgewogen? Waarom duurde het zo lang?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een besluit waar u niet tevreden over bent geweest? Welke zaken had u afgewogen om tot dat besluit te komen?
  • Neemt u makkelijk iets van een ander aan? Waarom niet of wel?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u achteraf gezien graag een ander besluit had genomen? Op welke gronden heeft u het besluit genomen? Welke informatie heeft u nu waardoor u anders zou hebben besloten?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Oordeelsvorming
Coachen op Oordeelsvorming

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op