bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie oordeelsvorming

Competentielijst - Oordeelsvorming

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Oordeelsvorming

 • Baseert beslissingen op feitelijke informatie;
 • Benoemt de consequenties (voor én nadelen) van verschillende handelswijzen of acties in geval van problemen;
 • Betrekt de juiste instanties en de juiste mensen bij de zaak;
 • Betrekt 'haalbaarheid' en mogelijke neveneffecten in overwegingen;
 • Heroverweegt beslissingen indien omstandigheden of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven;
 • Gegevens in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen;
 • Houdt rekening met alle relevante aspecten of kenmerken van het probleem, zoals: klantenbelangen, kwaliteit, efficiëntie, kosten, haalbaarheid, personeel, doelstellingen op langtermijn, etc;
 • Kan duidelijk aangeven op basis waarvan hij tot een bepaald oordeel is gekomen. Geeft daarbij argumenten en beschrijft het afwegingsproces;
 • Kan voorbeelden geven van achteraf juiste, maar moeilijke beslissingen;
 • Komt in het geval van problemen aantoonbaar tot de juiste oplossingen of het juiste oordeel (blijkt na afloop gelijk te hebben gehad);
 • Motiveert eigen oordeel of beslissing;
 • Schat capaciteiten en mogelijkheden van medewerkers en anderen goed in;
 • Volgt niet klakkeloos meningen of adviezen van deskundigen en belanghebbenden.

 

Meer informatie over gedragsniveau's per competentie: bel of mail ons.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Oordeelsvorming
Coachen op Oordeelsvorming

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op