bellen
Contact
Leervermogen Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Leervermogen

Competentiegebied: Analyse en Besluitvorming
Het competentiegebied analyse en besluitvorming omvat de competenties die betrekking hebben op het gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten.

Definitie
Het hebben van aandacht voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen.

Samenhang
Een lage score op leervermogen kan samengaan met een lage score op aanpassingsvermogen en zelfstandigheid.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Maakt zich kennis op een goede en gemakkelijke wijze eigen. Uit de aanpassingen van werkwijzen, handelingen, opvattingen en gedrag blijkt dat (nieuwe) kennis snel en effectief wordt verwerkt en toegepast. Legt relaties tussen kennis en de praktijk. Exploreert het eigen vakgebied; doorziet oorzaken en problemen.
Negatief: Blijkt op geen enkele manier lering te trekken uit gebeurtenissen, omstandigheden en beschikbare informatie. Maakt herhaaldelijk dezelfde fouten. Oude kennis wordt niet vervangen door betere nieuwe kennis. Kennis wordt niet (effectief) toegepast of benut. Ook opleidingen en cursussen hebben geen zichtbaar effect. Benut opgedane ervaring bij het oplossen van eenvoudige problemen niet of nauwelijks.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Zoekt veranderingen en verbeteringen.
Negatief: Is tevreden met het bestaande.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Leervermogen
Coachen op Leervermogen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op