bellen
Contact
Creativiteit Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Creativiteitcreativiteit

Competentiegebied: Analyse en Besluitvorming
Het competentiegebied analyse en besluitvorming omvat de competenties die betrekking hebben op het gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten.

Definitie
Het komen met nieuwe, originele oplossingen voor problemen.

Samenhang
Een lage score op creativiteit kan samengaan met een lage score op initiatief, durf, onafhankelijkheid, probleemanalyse, verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens en het innemen van standpunten.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Heeft vaak frisse, nieuwe, ideeën. Benadert vraagstukken vanuit een totaal andere (onverwacht zinvolle) invalshoek. Maakt nieuwe wegen zichtbaar waardoor nieuwe oplossingsrichtingen zich aftekenen. Kan ontsnappen aan bestaande kaders.
Negatief: Bewandelt altijd platgetreden paden. Reacties en ideeën zijn volkomen voorspelbaar. Gebruikt veel clichés en trapt vaak open deuren in.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Heeft een hang naar nieuwe dingen en werkt niet graag in een starre cultuur.
Negatief: Wil de dagelijkse dingen graag overzichtelijk voor elkaar krijgen en houden.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Creativiteit
Coachen op Creativiteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op