bellen
Contact

Competentieniveaus Oordeelsvorming

Competentielijst - Oordeelsvorming

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Oordeelsvorming

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.

Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Oordeelsvorming

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Herkent relevante en irrelevante informatie voor het nemen van beslissingen.
 • Komt op grond van aangeleverde informatie tot een acceptabel oordeel.
 • Komt met logische ideeën over verschillende handelswijzen en acties.

Niveau 2: Vakman/Vakman

 • Scheidt relevante van irrelevante informatie.
 • Benoemt consequenties van verschillende handelwijzen en acties.
 • Legt argumenten uit en komt met relevante beoordelingen op basis van feitelijke informatie.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Benoemt consequenties van verschillende handelwijzen en acties op korte termijn
 • Concentreert zich op hoofdlijnen van informatie, processen en handelswijzen m.b.t. het eigen vakgebied/afdeling
 • Geeft een juist oordeel en de mogelijke oplossingen aan.

Niveau 4: Expert/Management

 • Benoemt consequenties van verschillende handelwijzen en acties op middellange termijn
 • Concentreert zich op hoofdlijnen van informatie, processen en handelswijzen met betrekking tot het eigen organisatieonderdeel
 • Komt tijdig met een aantoonbaar juiste oplossing of oordeel

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Benoemt consequenties van verschillende handelwijzen en acties op lange termijn
 • Concentreert zich op hoofdlijnen van informatie, processen en handelswijzen m.b.t. de totale organisatie
 • Komt tijdig met een aantoonbaar juiste oplossing of oordeel voor complexe problemen

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Oordeelsvorming
Coachen op Oordeelsvorming

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op