bellen
Contact

Abstractievermogen

Competentielijst - Oordeelsvorming

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Abstractievermogen

Denken en voelen worden met elkaar verbonden via het abstractievermogen. Dit is het vermogen om het denken te overdenken en emoties intuïtief aan te voelen. Het abstractievermogen stelt je in staat om vanuit een helikopterview gedachten en gevoelens te herkennen, te erkennen en op elkaar af te stemmen. Het abstractievermogen is een belangrijk element van Complementaire Intelligentie.

Stel je neemt als manager het besluit om te reorganiseren. Deze besluitvorming begint met de vraag hoe groot de noodzaak is om te reorganiseren. De nood is acuut wanneer het bedrijf geheel onverwacht in de rode cijfers terecht is gekomen. De noodzaak zal als minder zwaar worden ervaren wanneer er nog winst wordt gemaakt. In het eerste geval zal, vanwege het levensbedreigende karakter, de emotionele impuls om tot actie over te gaan groot zijn. In het tweede geval zal het denken een grote invloed hebben.

Het geen afstand kunnen nemen van je gedachten en gevoelens, kan rampzalige gevolgen hebben. Voortgedreven door je vechtrespons zul je in een acute situatie misschien te snel mensen ontslaan die je eigenlijk niet kunt missen. Wanneer het bedrijf nog winst maakt loop je het risico dat je door een te rationele benadering de medewerkers van je vervreemdt.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op