bellen
Contact
Plannen en Organiseren Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Plannen en organiserenPlannen en Organiseren - ordenen - structureren - werkorganisatie - verwachting

Competentiegebied: Analyse en besluitvorming
Het competentiegebied analyse en besluitvorming omvat de competenties die betrekking hebben op het gedrag op het gebied van het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten

Definitie
Het structureren en ordenen van het werk, waarbij mensen en middelen op elkaar worden afgestemd.

Samenhang
Een lage score op plannen en organiseren kan samengaan met een lage score op oordeelsvorming en voortgangscontrole. Plannen en organiseren gaat vooraf aan voortgangsbewaking.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Heeft een goed beeld van datgene wat bereikt moet worden. Heeft concrete ideeën over welke wegen hiervoor bewandeld moeten worden ten aanzien van tijd, wie wat moet doen, deadlines, juiste volgorde van activiteiten etc. Weet het geheel op een overzichtelijke manier voor betrokkenen aannemelijk te maken. Zorgt voor de juiste middelen om het geheel te realiseren.
Negatief: Heeft (soms) geen duidelijk beeld van het doel. Begint lukraak ergens. Zwalkt heen en weer als gevolg van het ontbreken van duidelijke lijn. Brengt geen structuur aan in de weg waarlangs iets bereikt moet worden. Creëert chaos, creëert verwarring. Betrokkenen weten niet waar ze mee bezig zijn en waar het toe dient.

Normindicatie Persoonlijkheid
Positief: Werkt erg planmatig en raakt niet gemakkelijk van de wijs.
Negatief: Werkt ad hoc aan veel dingen tegelijkertijd en vangt tegenslagen niet soepel op.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Plannen en Organiseren
Coachen op Plannen en Organiseren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op