bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

ONS® Competentieontwikkelmodel

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom de ene training meer rendement oplevert dan de andere, of waarom die ene nieuwe medewerker zich beter ontwikkeld binnen zijn functie dan de andere? ONS®, het competentieontwikkelmodel van Reynaarde Talentontwikkeling brengt u inzicht in de ontwikkelbaarheid van competenties.

probleemanalyse model 3H 250


ONS® staat voor Ontwikkeling Nieuwe Stijl en kan u bijstaan bij de keuze voor een kandidaat tijdens een werving- en selectieprocedure, bij het afnemen van een assessment en bij de keuze voor ontwikkelmogelijkheden voor bepaalde competenties.

Volgens ONS® is niet iedere competentie even goed te ontwikkelen en daarmee moet rekening gehouden worden bij selectie en ontwikkeling. De voor de functie-uitoefening belangrijke competenties, die niet of nauwelijks ontwikkelbaar zijn, zal de kandidaat reeds moeten bezitten. De kans dat de kandidaat deze competenties nog zal gaan ontwikkelen is zeer klein. Wanneer u als organisatie bijvoorbeeld accuratesse als één van uw kerncompetenties vaststelt, zult u mensen moeten selecteren die deze competentie reeds bezitten, aangezien deze vrijwel niet te ontwikkelen is.

ONS® toont u in één oogopslag welke competenties wel, niet of redelijk ontwikkelbaar zijn. Daarnaast kan Reynaarde Talentontwikkeling u een uitgebreid informatiepakket aanbieden over de ontwikkelbaarheid en opleidingsmogelijkheden per competentie.

kijk voor competentiegericht trainingen, workshops en coaching ook op:


Meer informatie over ONS® kunt u hier aanvragen.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op