bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Competentie Plannen en Organiseren

Competentielijst - Plannen en Organiseren

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Plannen en Organiseren

Bij deze competentie gaat het enerzijds om zaken die gemakkelijk te ontwikkelen zijn, zoals gestructureerd werken, goede plannen opstellen en werkzaamheden coördineren. Anderzijds gaat het om zaken die iets lastiger te ontwikkelen zijn, zoals het scheiden van hoofd- en bijzaken en het stellen van de juiste prioriteiten.
Plannen en organiseren gaat aan voortgangsbewaking vooraf. Een compleet werkplan bevat voorstellen en maatstaven voor het controleren van de af te leggen weg en het bereiken van het doel.

Off-the-Job: Voor wat betreft het methodisch/technische deel, zoals gestructureerd werken, goede plannen opstellen en werkzaamheden coördineren, kan dit gedrag goed ontwikkeld worden met behulp van trainingen Er worden door meerdere bureaus diverse trainingen aangeboden, die bijdragen aan de plannings- en organisatievaardigheden van de medewerker. De medewerker krijgt daarbij instrumenten aangeboden waarmee hij zijn eigen werk en dat van anderen planmatig kan opzetten en structureren.
On-the-Job: Het discipline gedeelte is veel lastiger te leren en heeft vooral betrekking op de behoefte aan overzicht, planmatigheid en structuur in het werk. Er kan sprake zijn van een discrepantie tussen deze behoefte bij de medewerker en bij zijn werkomgeving. De werkomgeving kan hier een bepaalde druk leggen.

Trainingsadvies: Plannen en Organiseren

Voorbeelden van trainingen voor het aanleren van de competentie plannen en organiseren zijn:
- Training projectmatig werken;
- Persoonlijke effectiviteit;
- Timemanagement;
- Planmatig werken;
- Het maken van projectplannen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Plannen en Organiseren
Coachen op Plannen en Organiseren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op