bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Plannen en Organiseren

Competentielijst - Plannen en Organiseren

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Plannen en Organiseren

  • Is het wel eens voorgekomen dat u een tijdsplanning moest bijstellen wegens onvoorziene omstandigheden? Voorbeeld?
  • Kunt u voorbeelden geven van plannen die u vorig jaar hebt gemaakt die nu verwezenlijkt zijn? Beschrijf uw oorspronkelijke plan?
  • Hebt u in het afgelopen jaar prioriteiten bepaald voor uw functie/afdeling? Voorbeeld?
  • Hebt u ooit een (deel van) een reorganisatie begeleid? Wat deed u precies?
  • Hoe hebt u de werkplanning voor uw afdeling in elkaar gezet?
  • Wanneer hoorde u voor het laatst dat uw medewerkers een klus niet op tijd af hadden? Wat was het oorspronkelijke plan en wat gebeurde er?
  • Hebt u ooit en bijzondere activiteit van enige omvang moeten organiseren? Wat deed u precies?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Plannen en Organiseren
Coachen op Plannen en Organiseren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op