bellen
Contact

Competentieniveaus Plannen en organiseren

Competentielijst - Plannen en Organiseren

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Plannen en Organiseren

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.

Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Plannen en organiseren

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Werkt ordelijk en systematisch.
 • Houdt de agenda consequent bij.
 • Stelt relevante prioriteiten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Werkt systematisch en consequent (gebruikt actielijsten) en deelt beschikbare werktijd efficiënt in.
 • Schept randvoorwaarden om zijn eigen werk ordelijk en efficiënt af te werken.
 • Weet welke middelen hij nodig heeft voor taakuitvoering.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Regelt en wijst middelen en randvoorwaarden toe binnen het eigen vakgebied / team.
 • Stelt prioriteiten voor zichzelf en anderen voor de korte termijn.
 • Verdeelt taken en activiteiten binnen het eigen vakgebied / team.

Niveau 4: Expert/Management

 • Regelt en wijst middelen en randvoorwaarden toe binnen het eigen organisatieonderdeel.
 • Stelt prioriteiten voor zichzelf en anderen voor de middellange termijn.
 • Verdeelt taken en activiteiten binnen het organisatieonderdeel.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Regelt en wijst middelen en randvoorwaarden toe binnen de organisatie.
 • Stelt prioriteiten voor zichzelf en anderen voor de langetermijn.
 • Verdeelt taken en activiteiten binnen de organisatie.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Plannen en Organiseren
Coachen op Plannen en Organiseren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op