Gedragscriteria competentie Plannen en Organiseren

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Plannen en Organiseren

 • Formuleert doelstellingen voor zichzelf en anderen.
 • Handelt afgestemd op urgentie en beleid.
 • Heeft een opgeruimd bureau.
 • Levert werk voor anderen (secretaresse of collega) op een gestructureerde wijze aan.
 • Maakt afspraken over te nemen acties (wie doet wat en wanneer).
 • Maakt planningen op het gebied van productie, projectverloop, investeringen, personeel, opvolgingsvraagstukken, bestellingen, onderhoud etc.
 • Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken.
 • Ontleedt een opdracht in fasen. 
 • Plant met behulp van zijn agenda de eigen activiteiten. 
 • Reageert adequaat op een onverwachte complicatie. 
 • Schakelt anderen in op basis van bekwaamheid en interesse. 
 • Schept randvoorwaarden om ordelijk en efficiënt te kunnen functioneren. 
 • Stelt een realistisch plan op. 
 • Stelt prioriteiten voor zichzelf en anderen. 
 • Stelt vast welke output wanneer van wie verwacht word. 
 • Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen. 
 • Ziet scherp vooruit.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Plannen en Organiseren
Coachen op Plannen en Organiseren

printen