bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Competentie Organisatiesensitiviteit

Competentielijst - Organisatiesensitiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

organisatie sensitiviteit

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Organisatiesensitivteit

Organisatiesensitiviteit is goed te ontwikkelen. Hierbij is het vooral van belang dat de medewerker het inlevingsvermogen heeft om aan te voelen wat de uitwerking is van activiteiten en beslissingen in zijn eigen team of afdeling op andere disciplines en afdelingen. Als de medewerker zich helemaal niet in de positie van andere afdelingen en disciplines kan of wil verplaatsen is hij niet sensitief. In dit geval wordt de ontwikkeling van sensitiviteit erg moeilijk.
Off-the-Job: wanneer inlevingsvermogen aanwezig is kan sensitiviteit ontwikkeld worden in trainingen waarin gedrag en de effecten daarvan op anderen centraal staan.
On-the-Job: coaching moet zich vooral richten op alert reageren op signalen, begrip voor emoties tonen. Belangrijk is voorbeeld van de mentor.

Trainingsadvies: Organisatiesensitiviteit

Er zijn geen reguliere opleidingen of trainingen voor ontwikkeling van organisatiesensitiviteit. Het deelnemen aan business of management games kan bijdragen aan de ontwikkeling van dit type gedrag Wanneer de medewerker tijdens de uitvoering van de game beslissingen en acties moet ondernemen, dient hij zich te realiseren wat de impact van die beslissingen en acties is op andere delen van de (fictieve) organisatie. Trainingen die raakvlak kunnen hebben met het ontwikkelen van de competentie organisatiesensitiviteit zijn:

  • Interventievaardigheden;
  • politiek rond projecten;
  • managen van conflicten;
  • verandermanagement of begeleiden van veranderingsprocessen;
  • communicatie bij veranderingen;
  • veranderingen mogelijk maken.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatiesensitiviteit
Coachen op Organisatiesensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op