bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie organisatiesensitiviteit

Competentielijst - Organisatiesensitiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragvoorbeelden

organisatie sensitiviteit

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competenbtie Organisatiesensitiviteit

  • Reageert op onuitgesproken behoeften van andere afdelingen.
  • Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur.
  • Waarschuwt voor ongewenste neveneffecten op anderen buiten het eigen functiegebied of de eigen afdeling.
  • Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar op voorhand rekening mee.
  • Houdt bij beslissingen en acties rekening met de effecten op andere delen van de organisatie.
  • Neemt geen beslissing zonder het effect daarvan op de rest van de organisatie vooraf te hebben onderzocht en ingeschat.
  • Heeft zicht op organisatorische belemmeringen die de medewerkers hinderen bij hun werk. Probeert die belemmeringen weg te nemen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatiesensitiviteit
Coachen op Organisatiesensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op