Gedragscriteria competentie organisatiesensitiviteit

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Organisatiesensitiviteit

  • Reageert op onuitgesproken behoeften van andere afdelingen.
  • Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur.
  • Waarschuwt voor ongewenste neveneffecten op anderen buiten het eigen functiegebied of de eigen afdeling.
  • Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar op voorhand rekening mee.
  • Houdt bij beslissingen en acties rekening met de effecten op andere delen van de organisatie.
  • Neemt geen beslissing zonder het effect daarvan op de rest van de organisatie vooraf te hebben onderzocht en ingeschat.
  • Heeft zicht op organisatorische belemmeringen die de medewerkers hinderen bij hun werk. Probeert die belemmeringen weg te nemen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatiesensitiviteit
Coachen op Organisatiesensitiviteit

printen