bellen
Contact

Competentieniveaus Organisatiesensitiviteit

Competentielijst - Organisatiesensitiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Organisatiesensitiviteit

organisatie sensitiviteit

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.

Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een co├Ârdineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Organisatiesensitiviteit

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Kent de formele organisatiestructuur.
 • Kent de formele besluitvormingsstructuur.
 • Kent de activiteiten en doelstellingen van andere afdelingen.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Weet welke belanghebbenden er zijn en overlegt met hen.
 • Heeft oog voor de organisatiecultuur en inzicht in de informele besluitvormingscultuur.
 • Kent de activiteiten, doelstellingen en belangen van andere afdelingen.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Schat verhoudingen, relaties en draagvlak binnen de organisatie goed in en maakt hiervan gebruik.
 • Waarschuwt voor ongewenste neveneffecten op anderen buiten het eigen vakgebied of team.
 • Onderkent de (taak)afhankelijkheid tussen het eigen vakgebied/team en andere vakgebieden/teams.

Niveau 4: Expert/Management

 • Waarschuwt voor ongewenste neveneffecten op anderen buiten het eigen organisatieonderdeel.
 • Overziet organisatorische belemmeringen en houdt hiermee rekening.
 • Onderkent de (taak)afhankelijkheid tussen het eigen organisatieonderdeel en andere organisatieonderdelen.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Waarschuwt voor ongewenste neveneffecten op anderen buiten de eigen organisatie.
 • Geeft anderen inzicht in krachtenvelden in en om de organisatie.
 • Onderkent de integrale (taak)afhankelijkheid tussen de diverse organisatieonderdelen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatiesensitiviteit
Coachen op Organisatiesensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op