bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie organisatiesensitiviteit

Competentielijst - Organisatiesensitiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

organisatie sensitiviteit

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Organisatiesensitiviteit

  • Kunt u aangeven wat de consequenties zijn van een recent genomen beslissing voor andere organisatieonderdelen?
  • Op welke manier onderzoekt u de consequenties van uw beslissingen voor anderen en andere organisatieonderdelen?
  • Hebt u wel eens meegemaakt dat u na het nemen van een initiatief of besluit geconfronteerd werd met reacties die u niet had voorzien? Wat was er precies aan de hand? Hoe bent u hiermee omgegaan?
  • Welke zaken liggen volgens u gevoelig in de organisatie? Op welke manier houdt u daar rekening mee?
  • Kunt u de formele cultuur binnen uw organisatie of afdeling beschrijven? Waarin verschilt deze heersende cultuur van uw eigen normen en waarden? Hoe gaat u om met die verschillen?
  • Waarin verschilt de formele cultuur van uw organisatie van de informele cultuur. Waaraan merkt u deze verschillen?
  • Kunt een voorbeeld geven van een situatie waarin u onderliggende krachtenvelden of (politieke) gevoeligheden onjuist heeft ingeschat? Wat was het gevolg en hoe heeft u de situatie verder aangepakt?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Organisatiesensitiviteit
Coachen op Organisatiesensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op