bellen
Contact
Organisatiesensitiviteit Workshops
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Workshop Organisatiesensitiviteit

 

Beschrijving

Wat ík doe of laat, doet iets met een ander:
Welkom bij de workshop Organisatiesensitiviteit! Tijdens deze interactieve workshop leer je hoe je de invloed en gevolgen van je eigen beslissingen en activiteiten op anderen in de organisatie kunt herkennen. Daarnaast leer je hoe je de belangen van andere onderdelen van de organisatie kunt zien en hierop kunt inspelen.

Organisatiesensitiviteit is een belangrijke competentie voor professionals die in een organisatie werken waarbij ze in hun handelen ook invloed hebben op het werk van anderen. Het stelt je in staat om verder te kijken dan je eigen afdeling of functie en om de samenhang tussen verschillende onderdelen van de organisatie te begrijpen. Dit helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het realiseren van gezamenlijke doelstellingen.

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met verschillende cases en oefeningen om je organisatiesensitiviteit te vergroten. Na afloop ben je beter in staat om de invloed en gevolgen van je eigen beslissingen en activiteiten te onderkennen en kun je de belangen van andere onderdelen van de organisatie beter zien en hierop inspelen

 

Programma

Doel van de workshop organisatiesensitiviteit:

  • Het leren zien en onderkennen van de gevolgen van eigen handelen op andere delen van de organisatie.

 

Effectief gedrag:

In de workshop 'Organisatiesensitiviteit' gaan we interactief aan de slag met het versterken van de volgende gedragingen die verband houden met de competentie Organisatiesensitiviteit:

  • Oog hebben voor de eigen dominante organisatiecultuur en inzicht krijgen in de informele besluitvormingscultuur. Dit omvat het vermogen om de heersende normen, waarden en gewoonten binnen de organisatie te herkennen en te begrijpen, inclusief de informele kanalen en processen die van invloed zijn op besluitvorming. Je leert om je aan te passen aan de organisatiecultuur en effectief te navigeren binnen zowel formele als informele structuren.
  • Het op de hoogte zijn van wat zich afspeelt binnen andere afdelingen en het onderkennen van de diversiteit aan belangen. Hierbij leer je om aandacht te besteden aan de verschillende afdelingen en belanghebbenden binnen de organisatie, en om de diversiteit aan belangen en perspectieven te herkennen en te respecteren. Je ontwikkelt het vermogen om samen te werken en bruggen te slaan tussen verschillende afdelingen en functies.
  • Het inschatten van verhoudingen en relaties binnen de organisatie en deze verhoudingen gebruiken. Dit betekent dat je leert om de dynamiek en relaties tussen mensen binnen de organisatie te begrijpen en te gebruiken om je doelen te bereiken. Je ontwikkelt het vermogen om effectief te communiceren, te onderhandelen en invloed uit te oefenen binnen de organisatorische context.

 

De workshop 'Organisatiesensitiviteit' heeft een krachtige en innovatieve formule waarbij deelnemers worden uitgedaagd, vriendelijk gestimuleerd en geïnspireerd om op een actieve manier te leren en hun organisatiesensitiviteit en interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren.
  

De trainers

De trainers gebruiken effectieve methoden uit o.a. het improvisatietheater. Deze methoden laat de deelnemers ervaren wat het effect van het eigen gedrag is.

 

Herkenbare situaties

In de workshop en training werken we met herkenbare praktijk ervaringen van de deelnemers. Voorafgaand aan de workshop of training worden, in een korte intake, de lastige praktijksituaties en leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. 

Praktische informatie

Duur:

  • 1 dagdeel

 

Kosten: klik op tarieven voor:

  • Workshop
  • Persoonlijke begeleiding/Coaching
  • Kleine groepen
  • Training
  • Competentietheater

 

Gerelateerde trainingen:

- GRIP op je werkstress
- Planmatig werken
- Persoonlijke effectiviteit
 

Deze workshop of training kunnen we ook aanbieden als:

Coaching
Competentietheater

Training en cursus

 

Gerelateerde thema's zijn:

 

Contact en aanmelden

Meer informatie, een vrijblijvende offerte of een andere vraag? Vul ons contactformulierin en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Meedoen

Kom daarom gerust eens langs op ons kantoor voor een kop koffie.

aanmelden